Updates
Bosrevue

Biomassaoogst in Bosland: mogelijkheden en beperkingen

Tussen 1990 en 2008 is het gebruik van houtige biomassa voor
bio-energie in de landen van de huidige Europese Unie gestegen
met 80% (Eurostat, 2011). Deze biomassa is voornamelijk (69%)
afkomstig uit de bosbouw. Ook voor Vlaanderen is houtige
biomassa de belangrijkste hernieuwbare energiebron: meer
dan 35% van de totale hernieuwbare stroom en meer dan 55%
van de hernieuwbare warmte worden opgewekt met houtige
biomassa (Jespers et al., 2012). Er wordt algemeen aangenomen
dat de vraag naar houtige biomassa zal blijven stijgen onder
invloed van de doelstellingen voor hernieuwbare energie van de
Europese Unie. Sommige studies geven zelfs een verdubbeling
van de vraag in de komende twintig jaar aan (Mantau et al.,
2010). Bovendien zal het gebruik van hout als materiaal naar
verwachting ook nog sterk toenemen (Mantau et al., 2010).
Er wordt ook verwacht dat biomassa meer en meer in plaats
van petroleum als bouwsteen gebruikt zal worden binnen de
zogenaamde bio-raffinage, deze shift wordt ook de transitie
naar de bio-economie genoemd.

Gelieve als volgt te citeren:

Vangansbeke, P., Gorissen, L., Verheyen, K. (2016). Biomassaoogst in Bosland: mogelijkheden en beperkingen. Bosrevue 58c, p16-19.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 58c

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels