Updates
Bosrevue

BOSGROEPEN: wat verwachten de eigenaars ervan ?

In de periode 1999-2000 werd een enquête uitgevoerd bij 405 Vlaamse boseigenaars. Deze werd aangevuld met de gegevens van 12 focusgroepdiscussies in 2001. Op die manier werd onderzocht welke boseigenaars lid worden van een bosgroep, en welke eigenaars moeilijk door een bosgroep bereikt worden. De verwachtingen van de eigenaars ten opzichte van een bosgroep spelen hierbij een belangrijke rol. De Vlaamse boseigenaars werden ingedeeld in 4 groepen: leden van een bosgroep, geïnteresseerden, twijfelaars en niet geïnteresseerden.
Een bosgroep is een samenwerkingsverband tussen boseigenaars (zowel openbare als privé-eigenaars) en is actief in een werkgebied met 4000 tot 10000 hectaren bos. De bosgroep wil de boseigenaars helpen om hun bos op een duurzame manier te beheren.De beheersvrijheid van de eigenaar blijft wel steeds centraal staan.
Vooraleer verder te gaan met het verhaal moet eerst de ecologische functie en de gedragscomponenten gedefinieerd worden.

Gelieve als volgt te citeren:

Peter Van Gossum (2002). BOSGROEPEN: wat verwachten de eigenaars ervan ? . Bosrevue 1c,  p5-8.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 1c

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels