Updates
Bosrevue

Vlindervriendelijk bosbeheer: Wat hebben dagvlinders nodig en wat kan de beheerder doen?

Via verschillende instrumenten wordt gewerkt aan een ecologische opwaardering van het Vlaamse bosareaal. Zo verscheen in 2001 de beheervisie van de afdeling Bos & Groen voor de openbare bossen en zit een pakket uitvoeringsbesluiten op het bosdecreet, waaronder dat voor criteria duurzaam bosbeheer, in een eindfase voor uitvaardiging. Deze documenten bevatten belangrijke inzichten en aanzetten tot een meer ecologisch georiënteerd beheer van de Vlaamse bossen. De uitdaging is nu om deze beleidsinstrumenten ook optimaal invulling te geven op het terrein.

Gelieve als volgt te citeren:

Gorissen, D. & Vanreusel, W. (2002). Vlindervriendelijk bosbeheer: Wat hebben dagvlinders nodig en wat kan de beheerder doen?. Bosrevue 2a,  p1-7.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 2a

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels