Updates
Bosrevue

Bosbegrazing, een overzicht: Waarom bosbegrazing en hoe aanpakken?

Bosbegrazing is een oude praktijk, die reeds lang met wisselend succes wordt toegepast. Recent zit bosbegrazing echter weer in de lift, mede door de steeds grotere gebieden die in onze lage landen onder natuurbeheer komen die met een beperkt budget moeten beheerd worden en waarvoor we nieuwe beheersvormen moeten vinden. De basis van de keuze voor dit beheertype kan velerlei zijn. Het is belangrijk na te gaan wat de gevolgen zijn van dit beheertype voor onze bossen. Welke invloed heeft begrazing op de biodiversiteit en is bosbegrazing mogelijk zonder het bos te laten degenereren? Dit artikel tracht een beeld te geven over waar en op welke wijze bosbegrazingsprojecten verantwoord kunnen zijn.

Gelieve als volgt te citeren:

Noah Janssen (2002). Bosbegrazing, een overzicht: Waarom bosbegrazing en hoe aanpakken?. Bosrevue 2b,  p9-17.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 2b

Terug

Verslag excursie houtproductie in de Dijlevallei

Leestip: bosvitaliteitsinventaris 2023

Lees alle bosrevue artikels