Updates
Bosrevue

Herstel van middelhoutbeheer in Bassegembos (Anzegem)

Het Bassegembos werd vroeger als middelhoutbos beheerd. De laatste 40 jaar is het hakhout echter niet meer afgezet. In deze case-study worden kort de ervaringen beschreven van de natuurvereniging die dit bosje 7 jaar geleden aankocht om hier het intussen zeldzaam geworden middelhout in ere te herstellen.

Gelieve als volgt te citeren:

Erik Cooman & Katrijn Gijsel (2003). Herstel van middelhoutbeheer in Bassegembos (Anzegem). Bosrevue 4b,  p6-8.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 4b

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels