Updates
Bosrevue

Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen

Sinds 1991 verleent de Vlaamse overheid subsidies om de
herbebossing van bestanden na een eindkap te promoten.
Er werden hierbij significant hogere subsidiebedragen verleend
aan herbebossingen met inheems loofhout in vergelijking met
bijvoorbeeld populier. Bijgevolg kan de vraag gesteld worden
in welke mate de boomsoortensamenstelling van de volgende
generatie wordt beïnvloed door deze subsidieregeling? Verder is
het ook niet duidelijk of de modaliteiten van de subsidieregeling
een significante impact hebben op de ecologische en
bosbouwkundige kwaliteit van de nieuwe bestanden.

Gelieve als volgt te citeren:

Cornelis, J., Hermy, M., Roelandt, B., De Keersmaeker, L., Vandekerkhove, K. (2008). Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen. Bosrevue 26c,  p7-11.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 26c

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels