Updates
Bosrevue

Evaluatie en impact van de subsidieregeling voor herbebossingen (1991-2003) na eindkappen van populier

Sinds 1991 verleent de Vlaamse overheid subsidies om de
herbebossing van bestanden na een eindkap te promoten.
Er werden hierbij significant hogere subsidiebedragen verleend
aan herbebossingen met inheems loofhout in vergelijking met
bijvoorbeeld populier. Bijgevolg kan de vraag gesteld worden
in welke mate de boomsoortensamenstelling van de volgende
generatie wordt beïnvloed door deze subsidieregeling? Verder is
het ook niet duidelijk of de modaliteiten van de subsidieregeling
een significante impact hebben op de ecologische en
bosbouwkundige kwaliteit van de nieuwe bestanden.

Gelieve als volgt te citeren:

Callens, C. & Verheyen, K. (2008). Evaluatie en impact van de subsidieregeling voor herbebossingen (1991-2003) na eindkappen van populier. Bosrevue 26b,  p12-15.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 26b

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels