Updates
Bosrevue

Bosreservaten in Vlaanderen, de beleidsvisie

Bos is een complex en veelzijdig ecosysteem dat diverse functies vervult en waarvan het duurzaam beheer optimaal aan de noden en verwachtingen van onze maatschappij moet beantwoorden. Duurzaam bosbeheer krijgt gestalte in de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer (CDB). Voor de openbare bossen ontwikkelde de afdeling Bos & Groen de Beheervisie Openbaar Bos, die een voorbeeldfunctie moet vervullen van een kwalitatief hoogstaand multifunctioneel bosbeheer. Het bosbeleid zet tal van stimulerende maatregelen in, zoals de subsidies voor de CDB, subsidies voor openstelling, subsidies voor de ecologische bosfunctie, degelijke advisering,… Tevens is een grote betrokkenheid met inspraak van de doelgroepen onontbeerlijk om tot een ruim gedragen en verantwoord bosbeheer te komen over gans Vlaanderen. Met de bosgroepen wordt de verantwoordelijkheidszin van verschillende bosbeheerders gestimuleerd om samen te werken aan het verbeteren van het bosbeheer binnen een bepaald gebied.

Gelieve als volgt te citeren:

Bernard Van Elegem (2006). Bosreservaten in Vlaanderen, de beleidsvisie. Bosrevue 15i,  p2-8.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 15i

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels