Updates
Bosrevue

Houtkwaliteit in het Vlaamse bos: Het nu en de toekomst!

De laatste 15 jaar is de visie op de functie van het bos in
Vlaanderen sterk veranderd. Vanuit een groeiende mondialisering
en bewustwording van de natuurwaarden en van de
soms nefaste menselijke ingrepen zonder aangepaste
toekomstvisie, hebben begrippen als multifunctionaliteit en
duurzaamheid een plaats gekregen binnen het beheer van
onze bossen.

Gelieve als volgt te citeren:

De Boever, L., Vansteenkiste, D., Van Acker, J., Stevens, M. (2006). Houtkwaliteit in het Vlaamse bos: Het nu en de toekomst! Bosrevue 16a,  p1-9.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 16a

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels