Updates
Bosrevue

Canadapopulier verliest steriliteit met de hulp van zwarte populier

De populier is de meest aangeplante niet-inheemse
boomsoort in Vlaanderen. Hij is zo talrijk geworden dat hij het
landschappelijk karakter van grote delen van Vlaanderen en
Nederland bepaalt. Vooral de Canadapopulier (P. x canadensis
Moench., syn. P. x euramericana (Dode) Guinier) vormt een
belangrijk aspect van ons landschap. De Canadapopulier
(Figuur 1) is een verzamelnaam voor een reeks hybriden die
ontstaan zijn uit spontane of kunstmatige kruisingen tussen
de Amerikaanse zwarte populier(Populus deltoides Marsch.),
en de Europese zwarte populier (Populus nigra L.) (Figuur 2).
Naast Canadapopulieren worden ook West-Amerikaanse
balsempopulieren (Populus trichocarpa Torr. & Gray) en
balsemhybriden (bv. P. deltoides x P. trichocarpa) aangeplant.
Verder wordt ook de Italiaanse kaarspopulier (P. nigra cv.
Italica) (Figuur 3) veel aangeplant. De Italiaanse populier, ook
wel kaarspopulier genoemd, is te herkennen aan de smalle
(fastigiate) kroonvorm. Deze mannelijke cultuurpopulier is een
zuivere zwarte populier vermoedelijk afkomstig uit de Balkan.
Hij wordt in Vlaanderen veel aangeplant als windscherm

Gelieve als volgt te citeren:

An Vanden Broeck (2012). Canadapopulier verliest steriliteit met de hulp van zwarte populier. Bosrevue 41b, p8-10.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 41b

 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels