Updates
Bosrevue

Bosecosysteemdiensten: wat bossen ons bieden

Onze hele samenleving is afhankelijk van de natuur op aarde.
Zo bieden ecosystemen ons onder andere voedsel en materiaal,
zuiveren ze ons drinkwater en de lucht die we inademen en
regelen ze ons klimaat. Toch staan vele ecosystemen op aarde
onder zware druk door menselijke verstoring. De gevolgen van
die verstoring kunnen dramatisch zijn voor de ecosystemen
en dus ook voor de mens zelf die afhankelijk is van deze
ecosystemen. Het concept ecosysteemdiensten maakt de
waarde van natuur voor de mens zichtbaar en biedt zo extra
argumenten voor een goed beheer en behoud van ecosystemen
en verzoening van ecologie met economie.
Bossen vervullen wereldwijd een brede waaier aan
ecosysteemdiensten. In deze bijdrage worden de
ecosysteemdiensten die onze Vlaamse bossen bieden belicht en
wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om het concept
ecosysteemdiensten te integreren in bosbeheer en -beleid. De
link met de praktijk wordt ten slotte geïllustreerd aan de hand
van enkele voorbeelden.

Gelieve als volgt te citeren:

Vangansbeke, P., Verheyen, K., Van Beek, E., Muys, B. (2012). Bosecosysteemdiensten: wat bossen ons bieden. Bosrevue 41c, p11-16.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 41c

 

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels