Updates
Bosrevue

Mogelijkheden van nieuwe aardobservatietechnieken voor het bosbeheer in Vlaanderen

De dier- en plantensoorten die Vlaanderen rijk is – en dat zijn
er heel wat –, verdienen een goede bescherming. Dankzij het
Europese Natura 2000-netwerk krijgen de meest kwetsbare
dier- en plantensoorten extra aandacht. De opmaak en
uitvoering van concrete natuurdoelen in overleg met de
doelgroepen behoort tot de Vlaamse strategie om de toekomst
van onze meest waardevolle biodiversiteit veilig te stellen.
Ook de bossector werkt mee aan de natuurdoelen.

Gelieve als volgt te citeren:

Devriendt, F., Van Coillie, F., De Wulf, R., Vandekerkhove, K. (2012). Mogelijkheden van nieuwe aardobservatietechnieken voor het bosbeheer in Vlaanderen. Bosrevue 42b, p12-16.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 42b

 

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels