Updates
Bosrevue

De besluiten van de Vlaamse regering over de bosbeheerplannen en de criteria duurzaam bosbeheer: een solide basis voor bosbeheer in Vlaanderen

Op 27 juni 2003 keurde de Vlaamse regering het nieuwe besluit goed betreffende de beheerplannen van bossen. Daarnaast werd ook het uitvoeringsbesluit tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer in het Vlaamse gewest goedgekeurd. In wat volgt krijgt u een overzicht van deze nieuwe stukjes boswetgeving. Eerst komt het wat en hoe van een beheerplan aan bod, waarna de criteria duurzaam bosbeheer toegelicht worden.

Gelieve als volgt te citeren:

Robbie Goris (2003). De besluiten van de Vlaamse regering over de bosbeheerplannen en de criteria duurzaam bosbeheer: een solide basis voor bosbeheer in Vlaanderen. Bosrevue 5d,  p16-18.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 5d

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels