Updates
Bosrevue

Nieuwe uitvoeringsbesluiten over bosgroepen en subsidiëring van bosbeheerders goedgekeurd!

Samen met de besluiten van de Vlaamse Regering over de bosbeheerplannen en de criteria duurzaam bosbeheer (cfr. Bosrevue 5) werden op 10 september 2003 de besluiten over de bosgroepen en de subsidieregeling voor bosbeheerders gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Afdeling Bos & Groen biedt de inhoud van deze vier besluiten aan als één geheel van steunmaatregelen voor de Vlaamse bosbeheerders. In wat volgt, wordt het wat en hoe van de bosgroepen besproken, waarna de nieuwe subsidiemogelijkheden voor bosbeheerders uit de doeken worden gedaan.

Gelieve als volgt te citeren:

Robbie Goris (2003). Nieuwe uitvoeringsbesluiten over bosgroepen en subsidiëring van bosbeheerders goedgekeurd!. Bosrevue 6a,  p5-8.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 6a

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels