Updates
Bosrevue

De ene jeneverbes is de andere niet: Integratie van genetische variatie in een soortbeschermingsplan

De genetische variatie in de talrijke soorten en ecosystemen die onze aarde rijk is, vormt de basis van biodiversiteit en is van groot belang voor het overleven van soorten op lange termijn. Hoe groter de genetische variatie, hoe beter een soort zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit is een belangrijke eigenschap in een wereld waarin klimaat, habitatversnippering, pollutie en de opmars van exoten het milieu sterk wijzigen. Kennis van genetische variatie is daarom nodig om de overlevingskansen van soorten op lange termijn in te schatten en eventueel bij te sturen.
Daarnaast kan de studie van genetische variatie ook nuttige informatie opleveren over het verleden van een soort en over processen van inteelt, verbreiding en migratie. Deze inzichten zijn essentieel voor een effectief soortenbeheer. Toch wordt in natuurbeheer nog onvoldoende aandacht geschonken aan de genetische variatie. In vele studies die vooraf gaan aan het opstellen van soortbeschermingplannen of instandhoudingdoelen wordt het aspect van genetische variatie weinig of helemaal niet in rekening gebracht.

Aan de hand van enkele resultaten uit onderzoek naar jeneverbes, trachten we aan te tonen welke bijdrage genetisch onderzoek kan leveren aan de opmaak van soortbeschermingplannen.

 

Gelieve als volgt te citeren:

Vanden Broeck, A., Gruwez, R., Verheyen, K.  (2010). De ene jeneverbes is de andere niet: Integratie van genetische variatie in een soortbeschermingsplan. Bosrevue 33b,  p9-13.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 33b

 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels