Updates
Bosrevue

De Revue Gepasseerd | Bomen beter begrijpen

Over hoe je bomen de juiste zorg heeft, worden nog altijd heel veel regeltjes en trucjes verteld die vaak niet correct zijn. Dit boek probeert niet om die foutieve vuistregels te vervangen door correcte regeltjes, trucjes of richtcijfers. Zoals de auteur het zelf zegt: ‘dit is geen snoeiboek’. In plaats daarvan wil het boek je inzicht geven in hoe bomen groeien.

Wie weet hoe bomen groeien, heeft geen regels voor boombeheer nodig. Die weet dan als vanzelf wat kan en niet kan. Kijken hoe bomen groeien, hoe ze (over)leven, hoe ze stormen doorstaan, hoe ze aftakelen en wat dat betekent voor de bomen in onze tuinen, straten, parken en steden.

‘Bomen beter begrijpen’ opent deuren. Deuren naar het onwaarschijnlijk uitgebreide en complexe kennisveld van bomen en hun leefomgeving. Het is toegankelijk en een mooie samenvatting van de hedendaagse kennis over bomen, die veel meer wijdverspreid zou moeten zijn. Tegelijkertijd geeft het richting aan wie dieper wil graven in bepaalde thema’s zoals kroonarchitectuur of de complexe interacties tussen bomen en zwammen.

Het boek is laagdrempelig genoeg voor de gemotiveerde leek, maar ook de boomprofessional zal er nog heel wat uit meenemen. Een boek voor boomeigenaars, boomliefhebbers, professionele groenbeheerders, openbare besturen en ook voor de professionele boomverzorger.

 

Over de auteur:

Wim Peeters is lector boom- en groenbeheer aan de hogeschool Vives en Odisee.

Bron: www.noordboek.nl/boek/bomen-beter-begrijpen/

 

Praktisch

Titel: Bomen beter begrijpen – Gids voor praktisch beheer

Auteur: Wim Peeters

Uitgeverij:  Sterck & De Vreese

ISBN: 9789056158910

Aantal pagina’s: 256 p

Prijs: € 27,50

Verkrijgbaar in de boekhandel

Gelieve als volgt te citeren: 

  • Bert Peeters, Dries Van der Heyden (2023) De Revue Gepasseerd | Bomen beter begrijpen. Bosrevue 110c 
  • ISSN 2565-6953 – Bosrevue 110c 
Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels