Updates
Bosrevue

Hoe toegankelijk zijn de Oost-Vlaamse bossen?

De laatste decennia is de vraag naar ontspanningsruimte in bos sterk gestegen. Om enigszins tegemoet te komen aan de recreatiebehoefte in het dichtbevolkte, bosarme Vlaanderen is het belangrijk dat de toegankelijkheid van de weinige bossen zo goed mogelijk geregeld wordt, zonder daarbij de andere bosfuncties in gevaar te brengen. Omdat nauwelijks cijfers beschikbaar zijn over de toegankelijkheid van het Vlaamse bos werd aan het Labo voor Bosbouw van de Universiteit Gent een pilootstudie uitgevoerd in het kader van een eindwerk. Tijdens het onderzoek werd eerst een methodiek opgesteld voor het bepalen van de toegankelijkheid van bossen en deze methodiek werd vervolgens uitgetest voor de provincie Oost-Vlaanderen.

Gelieve als volgt te citeren:

Moerdijk, F. &  Verheyen, K. (2009). Hoe toegankelijk zijn de Oost-Vlaamse bossen?. Bosrevue 30a,  p1-5.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 30a

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels