Updates
Bosrevue

Integrale bosreservaten en xylobionten

In integrale bosreservaten waar processen van opbouw en afbraak uitermate belangrijk zijn, speelt dood hout een cruciale rol. De afbraak is een complex verhaal waarbij een hele resem organismen elkaar opvolgen. Net als gieren die pas na de leeuwen en hyena’s een kadaver in de savanne kunnen benaderen, spelen zich op dode bomen gelijkaardige taferelen af, zij het op iets kleinere schaal, en dit zowel met zwammen als met xylobionte kevers (keversoorten die hout nodig hebben voor een fase van hun ontwikkeling).

De laatste jaren werden er door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en door Luc Crêvecoeur, met ondersteuning van het IBW, enkele gerichte studies uitgevoerd om een beeld te krijgen van de aanwezige xylobiontenfauna in de Vlaamse integrale bosreservaten (Versteirt et al.,2000; De Bakker et al., 2002; Heirbaut et al., 2002; Crêvecoeur et al., 2004; Crêvecoeur & Vandekerkhove, 2005). Hiervoor werden zware staande boomlijken van Eik en Beuk bemonsterd met een uitgebreide vallenset. In sommige bossen werd ook actief gezocht naar xylobionte kevers, gebruik makende van een zeef om houtmolm te zeven, klopscherm en handvangsten.

Gelieve als volgt te citeren:

Smets, K., Crêvecoeur, L., Vandekerkhove, K. (2006). Integrale bosreservaten en xylobionten. Bosrevue 15f,  p14-15.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 15f

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels