Updates
Bosrevue

Kansen en perspectieven voor paddestoelen in bosreservaten

De betekenis van bosreservaten voor de paddestoelenflora is niet éénduidig te formuleren. In onze drogere bossen resulteren de zure en vaak vermeste Vlaamse bodems vaak in dikke, ruwe strooisellagen die ongunstig zijn voor de fructificatie van boomsymbionten (mycorrhizavormende paddestoelen), een situatie die soms nog wordt versterkt door welige bramengroei of de aanwezigheid van exoten met slecht verterend strooisel (Amerikaanse eik, Tamme kastanje, Rhododendron, diverse coniferen). Gezien ook onze integrale bosreservaten vaak een dikke strooisellaag vertonen en ontwikkelen zullen zij ook in de toekomst wellicht geen vooraanstaande rol gaan spelen voor het behoud van de in Vlaanderen achteruitgaande mycorrhizapaddestoelen. Voor de terrestische saprofyten wordt bij een ontwikkeling naar een natuurlijker en ouder bos ook weinig grote verschuivingen in het soortenspectrum verwacht.

Het instellen van een nulbeheer is echter wel van zeer grote betekenis voor de groep van de houtverterende saprofyten en zwakteparasieten. Het verhoogde substraataanbod in de integrale bosreservaten, met name meer dood hout en meer natuurlijke wegkwijnende oude bomen, biedt logischerwijze meer kansen voor houtbewonende soorten, maar er is meer dan dat.

Gelieve als volgt te citeren:

Ruben Walleyn (2006). Kansen en perspectieven voor paddestoelen in bosreservaten. Bosrevue 15e,  p13.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 15e

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels