Updates
Bosrevue

Pro Silva Annual Meeting Luxembourg 2022

Pro Silva vertegenwoordigers van over de hele wereld kwamen van 15 tot 17 juni in Luxemburg bijeen voor de 25e jaarlijkse bijeenkomst.

De bijeenkomst begon op woensdag met de jaarlijkse bestuursvergadering, waar de werking van het afgelopen jaar en de plannen voor de komende jaren werden voorgesteld en besproken. De meeste landen konden live iemand afvaardigen, maar ook online werd de vergadering gevolgd vanuit Brazilië (ACEF), India (Voor EcoIndia), Kroatië, Portugal, Slowakije, Albanië en Bosnië en Herzegovina. Op deze vergadering werd onder andere Silva Ry uit Finland als nieuw lid verwelkomd en mocht de International Forestry Students Association (IFSA) zich voorstellen als nieuw geassocieerd lid. Ook stelden we de hernieuwe Vlaamse werking van Pro Silva en onze plannen voor.

De daaropvolgende dagen werden we door Pro Silva Luxemburg, host van dit jaar, rondgeleid door hun land. Woensdagnamiddag werd gestart met een bezoek aan een stadsbos van Luxemburg. Donderdag stonden het noorden en het oosten op de menu met als thema’s hydrologie en natuurbescherming. Vrijdag reden we naar het zuiden en het westen om er over houtproductie en recreatie in het bos te spreken. Zoals steeds was er voldoende ruimte om te discussiëren en die werd dan ook ten volle benut.

Figuur 1: buitenklas in het stadsbos (Isaac Lievevrouw)

Pro Silva kenmerkt zich door een sterke kennisbasis in natuurgetrouw bosbeheer dat al meer dan 30 jaar aangroeit sinds de oprichting in Slovenië in 1989. Die kennis en ervaring leert ons dat natuurgetrouw bosbeheer een uitstekende manier is om bossen weerbaarder te maken.

De uitdaging is nu hoe we deze kennisbasis effectief kunnen communiceren en demonstreren. Op die manier worden beleidsmakers, boseigenaren, bosbeheerders, studenten en ook boeren in heel Europa in staat gesteld om de ecosysteemdiensten van hun bossen te gebruiken en tegelijk hun vitaliteit in het proces te behouden. Deze doelstelling kreeg de naam ‘Transitie naar Transmissie’.

“Sinds 2017 promoten we de ‘Transitie naar Transmissie’ als een ontwikkelingstaak voor Pro Silva. En ook nu blijft het belangrijkste onderwerp voor discussie hoe Pro Silva zijn functie als een hub voor de verspreiding van wetenschap en voorbeelden in natuurgetrouw bosbeheer kan verbeteren”-Eckart Senitza, voorzitter van Pro Silva.

Figuur 2: sfeerbeeld van op een excursie in Luxemburg (Isaac Lievevrouw)

Gebasseerd op een persbericht van Jonathan Hulson, vertaald en aangepast door Isaac Lievevrouw.

Gelieve als volgt te citeren: Isaac Lievevrouw (2022) Pro Silva Annual Meeting Luxembourg 2022. Bosrevue 102a, 1-11.

coverfoto: Eckart Senitza

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 102a

  • Wat is Pro Silva?

    Pro Silva is een Europese organisatie die natuurgetrouw bosbeheer promoot. Het werd opgericht in 1989 in Slovenië. Op dit moment zijn er 22 volwaardige leden van de organisatie en er zijn ook verschillende andere landen met geassocieerd lidmaatschap. Sinds 2018 hebben we geassocieerde leden uit de Verenigde Staten (Forest Stewards Guild, New England Forestry Foundation), uit India (ForEco India), uit Brazilië (ACEF St. Catarina) en Canada (“Les Amis de la forêt Ouareau”). In totaal zijn meer dan 5500 professionals en boseigenaren betrokken bij Pro Silva.

    Pro Silva promoot zijn principes en concepten door middel van een Europa-breed programma van bosbouwkundig onderwijs a.d.h.v. seminaries, excursies en voorbeeldbossen. In toenemende mate worden de leden ook als partners betrokken bij nationale of internationale onderzoeks- en netwerkprojecten.

    www.prosilva.org

Terug

Verslag excursie houtproductie in de Dijlevallei

Leestip: bosvitaliteitsinventaris 2023

Lees alle bosrevue artikels