Updates
Bosrevue

Relaties tussen biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen

De laatste decennia heeft de mens een nooit geziene stempel gedrukt op ecosystemen wereldwijd (1). Er kan aangenomen worden dat de actuele snelheid waarmee soorten uitsterven vele malen hoger is dan de natuurlijke uitsterfsnelheid. Bovendien zal deze snelheid waarschijnlijk nog sterk toenemen (Fig. 1). Ook het gebruik van natuurlijke hulpbronnen is de laatste decennia sterk toegenomen en geschat wordt dat momenteel ongeveer de helft van de bruikbare landoppervlakte wereldwijd wordt gebruikt als graas- of akkerland. Verder wordt geschat dat tussen een kwart en de helft van de door de zon gegenereerde primaire productie op aarde op een of andere manier door de mens wordt gebruikt (2).

Gelieve als volgt te citeren:

Kris Verheyen (2010). Relaties tussen biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. Bosrevue 32b,  p2-5.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 32b

 

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels