Updates
Bosrevue

Effecten van boomsoortenmenging op primaire productie en koolstofvastlegging

De netto primaire productie van een bos is de aangroei van
biomassa bij bomen en andere groene planten als resultante
van fotosynthese en ademhaling. Het is een belangrijke functie
voor het levensonderhoud van het ecosysteem, wat dan weer
belangrijk is voor andere ecosysteemdiensten zoals productie
van hout en schermfuncties (1).
Duurzaam bosbeheer probeert een evenwicht te vinden
tussen enerzijds groei door koolstofvastlegging en anderzijds
langdurige opslag van koolstof in biomassa (2).
Al sinds de negentiende eeuw vragen bosbouwers zich af of
gemengde bossen productiever zijn dan monoculturen (3),
maar eigenlijk is daar tot op heden geen duidelijk antwoord op
geformuleerd. In de laatste tien jaar werd op het vlak van de
relatie tussen biodiversiteit en productiviteit veel onderzoek
gedaan in experimentele graslanden. Daaruit bleek een sterke
positieve relatie tussen diversiteit en productiviteit (4; 5).
Dit gunstig effect werd althans ten dele toegeschreven aan
complementariteit tussen soorten, bijvoorbeeld inzake opname
van water en nutriënten (bijvoorbeeld 6).
Dit hoofdstuk gaat na of eenzelfde diversiteit-productiviteitrelatie ook in bossen tot de mogelijkheden behoort (Fig. 1)

Gelieve als volgt te citeren:

Muys, B., Aubinet, M. (2010). Effecten van boomsoortenmenging op primaire productie en koolstofvastlegging. Bosrevue 32b,  p9-11.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 32b

 

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels