Updates
Bosrevue

Tien vragen en antwoorden over uitgebreide bosbeheerplannen: Een privé-boseigenaar aan het woord

Niet alleen tijdens, maar ook vóór de opmaak van een
uitgebreid bosbeheerplan (UBBP) kunnen heel wat vragen
opduiken. Is het als privé-boseigenaar interessant om een
beheerplan op te maken? Wat win of verlies je erbij? Waartoe
ben je verplicht, en wat mag je net niet meer doen in je bos,
na de goedkeuring van een UBBP2?
Privé-boseigenaar en -beheerder Henri-Joe Dieryck verzamelde
alle vragen waarmee hij, bij de opmaak van zijn uitgebreid
bosbeheerplan voor een meer dan 100 ha groot familie- en
natuurdomein, geconfronteerd werd. Na een korte inleiding
rond beheerplannen stelt hij zijn ‘top-10’ met meest gestelde
en/of belangrijkste vragen voor.

Gelieve als volgt te citeren:

Dieryck, H.J. & Vanlerberghe, M. (2006). Tien vragen en antwoorden over uitgebreide bosbeheerplannen: Een privé-boseigenaar aan het woord. Bosrevue 17d,  p1-4.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 17d

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels