Updates
Bosrevue

Van dennenplantages naar een beloofd land?! Theoretische en praktische aspecten van bosomvorming

deze bossen een gevarieerder structuur te geven: menging
van soorten, meer inheemse loofbomen, afwisseling van
oude en jonge bomen, een gelaagde opbouw van de bestanden,
open plekken met heidesoorten, bosranden en dood
hout. Bosbouwers spreken hierbij van bosomvorming van
naaldhoutplantage naar gemengd loofbos. In het kader van
duurzaam bosbeheer zijn er goede argumenten om (relatief
snel) om te vormen. Sinds einde jaren 80 doet het Labo voor
Bosbouw van de UGent in samenwerking met de Agentschap
Bos en Natuur onderzoek in bosecosystemen op
zandgronden. Het eerste deel van de studiedag licht de
huidige stand van de inzichten uit dit onderzoek toe.

Gelieve als volgt te citeren:

BOS+. (2006). Van dennenplantages naar een beloofd land?! Theoretische en praktische aspecten van bosomvorming. Bosrevue 17b,  p10-11.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 17b

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels