Updates
Bosrevue

Vragenlijst ‘aanpassing bosbeheer aan een veranderend klimaat – visie vanuit praktijk’

Beste bosbeheerder-, eigenaar- en kenner,

In het kader van een kortetermijnstudie: “Uitdagingen en ervaringen bij de aanpassing van het bosbeheer aan een veranderend klimaat – visie vanuit de praktijk” wil The European Forest Institute (EFI) inzicht krijgen in: welke praktische maatregelen voor klimaatadaptatie reeds worden uitgevoerd bij boseigenaars/beheerders in verschillende delen van Europa. Om antwoord te krijgen op de vragen: hoe deze beheermaatregelen verband houden met het behoud van biodiversiteit, welke kennisbronnen er worden gehanteerd, welke effecten beheermaatregelen kunnen hebben op ecosysteemdiensten en welke effecten zij hebben op het bos in het algemeen? Met behulp van deze vragenlijst proberen we antwoorden te krijgen op deze vragen, die beantwoord worden door mensen met kennis en ervaring vanuit praktisch bosbeheer.
Het invullen van deze vragenlijst duurt waarschijnlijk 15 tot 20 minuten. Wij danken u alvast voor uw tijd en we kijken ernaar uit om van u te horen!

U vindt de vragenlijst hier.  

Voor het invullen van deze vragenlijst heeft u geen Microsoft account nodig, de vragenlijst blijft open staan tot en met 20 juni 2023.

Wie zijn we?

The Integrate Network is een multidonortrustfond, bestaande uit een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van verschillende Europese landen dat geïntegreerd duurzaam bosbeheer stimuleert op vlak van beleids-, praktijk- en onderzoeksniveau bevordert. The Integrate Network bevordert de uitwisseling van succesvolle beheerpraktijken en ervaringen tussen zijn leden. Het EFI begeleidt het proces in zijn rol van secretariaat en door het verzamelen van wetenschappelijke en praktische gegevens over de succesvolle toepassing, opleiding en communicatie van geïntegreerde bosbeheertechnieken.

Meer info over het EFI en The Integrate Network: 

https://integratenetwork.org/

https://efi.int/

Gelieve als volgt te citeren: Silvester Boonen (2023) Vragenlijst ‘aanpassing bosbeheer aan een veranderend klimaat – visie vanuit praktijk’. Bosrevue 107d. 

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 107d

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels