Updates
Nieuws

Nog veel werk voor bomenbescherming in Vlaanderen

Er is nog veel werk aan de bescherming van hoogstammige bomen in Vlaanderen. Dat bleek recent nog uit een studie van BOS+ en Advocaten Leuven in opdracht van het departement omgeving. Amper 1 op 10 vergunningsaanvragen voor het kappen van bomen wordt geweigerd, maar daarenboven is een groot aandeel van onze bomen niet eens vergunningsplichtig. Een brede waaier aan vrijstellingen in de Vlaamse regelgeving zorgt ervoor dat onder andere bomen rond vergunde gebouwen, bomen met een beperkte stamomtrek en bomen op het openbaar domein in principe vrij gekapt mogen worden. Lokale besturen die wél een betere boombescherming nastreefden, konden er gelukkig voor kiezen die regels lokaal te verstrengen. Maar vandaag dreigt een wetswijziging die strengere regelgevingen op te heffen.  

 

Gent is één van de 30 steden en gemeenten die vandaag strenger optreden via een stedenbouwkundige verordening. Daarin legt de stad bijvoorbeeld een vergunningsplicht op voor bomen op minder dan 15 meter van vergunde gebouwen, maar die zou bij goedkeuring van de nieuwe regeling dus verdwijnen. Het Gents Milieufront maakte daarom een boeiende oefening: zij brachten voor het eerst in kaart welke bomen concreet hun bescherming dreigen te verliezen. In de stedelijke omgeving – waar gebouwen legio zijn en bomen schaars – kleurt die kaart diep rood.  

 

Het initiatief van het Gents Milieufront is een belangrijke waarschuwing aan onze beleidsmakers, en een concrete oproep naar bevoegd minister Zuhal Demir om de voorliggende wetswijziging in het Verzameldecreet bij te schaven. “Snoei in de waaier aan kapmogelijkheden, niet boombescherming” klinkt het. Vorige week verklaarde minister Demir zich in een parlementaire commissie alvast bereid om de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek rond bomenkap grondig te analyseren, een inperking van vrijstellingen te overwegen, en de opmaak van een uniform afwegingskader voor gemeenten te onderzoeken. BOS+ roept de minister en de volledige Vlaamse Regering op om hier snel en doortastend werk van te maken.  

 

Meer lezen: NIEUW DECREET VERKLAART DUIZENDEN GENTSE BOMEN VOGELVRIJ – Gents Milieufront 

Terug
Beleidsmedewerker Vlaanderen

Laure De Vroey

laure.devroey@bosplus.be

Stem voor het bos

Hoe de Paashaas verantwoordelijk is voor de achteruitgang van Afrikaanse bossen

Lees meer artikels