Updates
Nieuws

BOS+ lanceert opnieuw pop-up bos ‘Trees Please’ voor lokale besturen

Vanaf mei kunnen lokale besturen hun gemeente vergroenen met het mobiel pop-up bos ‘Trees Please’ van BOS+. We lanceren de campagne dit jaar opnieuw, om gemeenten en inwoners te tonen hoe hun buurt eruit kan zien wanneer er meer ruimte gemaakt wordt voor groen. Het concept is simpel: een lokaal bestuur ontleent gedurende 20 dagen 20 bomen bij BOS+ en tovert een parkeerplaats of grijze uithoek van de gemeente om tot een gezellige groene oase. Buurtbewoners kunnen proeven van een nieuwe en duurzame invulling van de publieke ruimte, en ook de gezondheidsvoordelen van meer bomen in de stad worden belicht.

 

Volgens BOS+ medewerker Eva Forceville kadert de campagne binnen de bredere context van duurzame mobiliteit.

Terwijl de nood aan stadsgroen vandaag groter is dan ooit, blijven onze straten nog te veel ingericht voor koning auto. Zo verliezen we duizenden hectares aan parkeerruime en infrastructuur, die we níet kunnen inzetten voor broodnodig groen. Gelukkig zien we ook steeds meer gemeenten de shift maken naar meer deelmobiliteit, openbaar vervoer of zachte mobiliteit. Trees Please wil hen daarin ondersteunen en stimuleren. Zo creëren we letterlijk ruimte voor een groenere toekomst.”

 

3-30-300 vuistregel

 

Stilaan een vaste waarde in het debat rond meer en gezonder stadsgroen, is de 3-30-300 vuistregel van professor Urban Forestry Cecil Konijnendijk. Die stelt dat elke woning zicht moet hebben op 3 bomen, elke buurt voor 30% bedekt moet zijn met boomkruinen, en elke burger op 300 meter wandelafstand toegang moet hebben tot een park of groenzone. Prof. Konijnendijk lanceerde het idee vanuit zijn ruime onderzoekservaring over de positieve link tussen stadsbomen en andere stedelijke natuur, gezondheid en welzijn.

Trees Please

Door het vergroenen van straten en pleinen, kunnen gemeenten alvast tegemoetkomen aan de eerste twee regels. Bovendien past dat in de ambities van heel wat lokale besturen en van Vlaanderen. Met het lokaal energie- en klimaatpact streeft Vlaanderen onder impuls van minister Somers naar één extra boom per Vlaming tegen, en ook via het Bomencharter (een burgerinitiatief)  engageerden heel wat gemeenten zich om bijkomende bomen aan te planten op hun grondgebied. Redenen genoeg dus om werk te maken van meer bomen.

 

Minder auto’s, meer groen

 

Maar waar vinden we in onze dichtbevolkte steden en gemeenten de ruimte voor dat bijkomend groen? Als we kijken naar het huidig ruimtegebruik in Vlaamse woonwijken is er één speler die opvallend veel ruimte claimt: koning auto. Want, voor elke wagen bestaan in Vlaanderen twee parkeerplaatsen van zo’n 30 m2 groot. Dat geeft een totale verharde oppervlakte van 24.000 hectare, voor objecten die het grootste deel van de tijd gewoon stilstaan (cijfers van Vlaamse Bouwmeester). Absurd!

Trees Please

Door in te zetten op duurzame mobiliteit verminderen we het aantal wagens, en dus ook de ruimte voor parkeren en verkeer. Naast investeringen in openbaar vervoer en de promotie van stappen en trappen, biedt deelmobiliteit hier een belangrijk deel van de oplossing: per deelwagen komen immers een vijftal gewone parkeerplaatsen vrij. Met gedeeld vervoer kan zo maar liefst 8.000 tot 19.000 ha aan parkeerruimte vrijgemaakt worden (autodelen.net). Dat is bijna 10% van het bos dat we vandaag in Vlaanderen hebben! Kortom: elke extra deelwagen is een stap dichter richting meer groen. Stel je eens voor wat we met 7 miljoen parkeerplaatsen in Vlaanderen kunnen doen?

 

Trees Please: proeven van de vele voordelen van meer groen

 

Met de Trees Please-campagne wil BOS+ gemeenten ondersteunen die een duurzame herinrichting van de publieke ruimte nastreven. Lokale besturen die het pop-up bos ontlenen, kunnen even proeven van alle voordelen van meer bomen in de buurt. Want naast mooier en gezelliger, wordt de woonomgeving ook gezonder en veiliger.

Bomen verbeteren onze fysieke gezondheid door ozon en fijnstof uit de lucht te halen. Een grote beuk kan tot wel 1,3 kg fijnstof per jaar opnemen. Maar ook onze mentale gezondheid heeft baat bij meer bomen. Ze verzachten stress door groene rustpunten te creëren en bevorderen de sociale interactie en het buitenleven op straat. Verder maskeren ze ook het stadslawaai of verkeer.

Maar ook naar veiligheid toe zijn bomen onmisbaar in de stad; ze verminderen bijvoorbeeld het ‘hitte-eiland effect’. Dit fenomeen duidt op de gemiddeld hogere temperatuur in een stedelijk gebied dan in het omliggende landelijk gebied. Nu we steeds vaker met erg warme zomers te maken hebben, waarbij het hitte-eilandeffect hoog oploopt, wordt de nood aan meer groen almaar prangender.   

Tot slot creëren bomen ook een optisch effect, waardoor de straat smaller lijkt en autobestuurders vertragen, én trekken ze meer voetgangers en fietsers aan waardoor de woonstraat een veiligere omgeving wordt.

Meer informatie of het bosje lenen? Neem een kijkje op onze website of contacteer eva.forceville@bosplus.be

Terug

Stem voor het bos

Hoe de Paashaas verantwoordelijk is voor de achteruitgang van Afrikaanse bossen

Lees meer artikels