Updates
Nieuws

Bomen communiceren via schimmeldraden om het bos te behouden

Suzanne Simard, bosecoloog aan de universiteit van British Columbia, en haar collega’s, deden een belangrijke ontdekking: bomen en planten interageren en communiceren met elkaar.

De wetenschappers ontdekten een ondergronds schimmelnetwerk dat de bomen en planten binnen een ecosysteem verbindt. Deze symbiose maakt het mogelijk dat voedingstoffen gedeeld en verdeeld kunnen worden tussen de verschillende bomen en planten en zorgt voor een positieve ontwikkeling van het gehele ecosysteem.

Simard kwam tot deze ontdekking door het observeren van het fel gekleurde, geel-witte netwerk van schimmeldraden in de bosbodem. Veel van de in de bodem aanwezige schimmels waren mycorrhiza. Deze mycorrhiza hebben een gunstige relatie met een gastplant, in dit geval de boomwortels. Zowel de schimmels als de bomen ondervinden de positieve effecten van deze samenwerking. Microscopische experimenten onthulden dat de schimmeldraden koolstof, water en nutriënten transporteren tussen de boomwortels afhankelijk van de noden van de individuele bomen.

De grootste bomen ondersteunen de jongeren bomen via het schimmelnetwerk. Zonder deze helpende hand zouden de meeste zaailingen het niet halen – Suzanne Simard

 

Aan de basis van het mycorrhiza netwerk liggen “moederbomen”. Dit zijn de grotere en oudere bomen die zich in de bovenetage van het bos bevinden en het bosbeeld bepalen. Deze moederbomen zijn met alle andere bomen in het bos verbonden via het netwerk van schimmeldraden, de moederbomen beheren de voedingstoffen van de hele plantengemeenschap. Het laatste onderzoek van Simard onthult dat wanneer een moederboom wordt omgehakt de overlevingskansen van de jongere bomen aanzienlijk verminderd.

Wat we denken te weten, is dat er een soort van elektrochemische communicatie is tussen de wortels van bomen. Zoals de synapsen tussen neuronen –Dr. Grace Augustine, karakter uit “Avatar”

 

Het concept van symbiotische communicatie tussen planten heeft verstrekkende gevolgen, zowel in bosbouw als landbouw. Deze openbaring kan de benadering van de houtoogst drastisch veranderen. Wanneer men bij het oogsten van hout in bossen de moederbomen laat staan zal het bos zich veel sneller herontwikkelen. Binnen de landbouw: onverstoorde mycorrhizanetwerken verbeteren het vermogen van planten om te weerstaan aan ziekteverwekkers en vergroten de opname capaciteit van de wortels voor water en voedingstoffen. Deze benadering stelt landbouwpraktijken die een sterke impact hebben op de bodem en dus de schimmelnetwerken, zoals ploegen, in vraag.

Bron: Ecology Global Network
Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees meer artikels