Updates
Nieuws

BOS+ Klimaatmarsbos komt er, maar met uitstel (door de klimaatcrisis)

BOS+ beloofde voor elke deelnemer van de klimaatmars in december 2023 1m2 bos te planten. Een deel (0.34 ha) daarvan was voorzien om midden februari geplant te worden in Deerlijk. Door de overstromingen die de provincie West-Vlaanderen teisterden in januari van dit jaar is BOS+ genoodzaakt het planten uit te stellen tot het volgende plantseizoen, eind 2024. Deze situatie bewijst nog maar eens de toenemende impact van de klimaatcrisis. Meer en meer worden we geconfronteerd met extreme weerfenomenen die zware gevolgen hebben voor het natuurbeheer en onze voedselproductie. Bossen en bomen kunnen hier een tegengewicht aan bieden, maar ook zij voelen de gevolgen van de klimaatcrisis. Een ambitieus klimaat- en natuurbeleid is meer dan ooit nodig.  

Eind vorig jaar beloofde BOS+ om 1 vierkante meter bos te planten voor elke deelnemer aan de Klimaatmars in Brussel op 3/12/2023. 25.000 deelnemers, dat betekent 2,5 ha bos. Daarvan zouden we 0,34 ha in Vlaanderen planten, in Deerlijk, en 2,16 ha in DR Congo met onze partner Faja Lobi.  

Het planten in Vlaanderen was voorzien voor half februari, maar kon uiteindelijk niet meer doorgaan in het voorbije plantseizoen. Het perceel lag er nog veel te nat bij, planten zou weinig zin gehad hebben. Een te natte bodem maakt aanplanten heel moeilijk en biedt verre van ideale startcondities voor de jonge boompjes.  

De toestand van het perceel valt rechtstreeks te koppelen aan de overstromingen van begin dit jaar. En die zijn op hun beurt niet los te zien van de steeds sterker voelbare impact van de klimaatcrisis. 2023 was het warmste jaar ooit gemeten. Na een heel droge zomer volgde een heel grijze en natte winter, die zich ook doorzette in de eerste weken van 2024. De overvloedige regenval leidde tot een hoge grondwaterstand en de nabijgelegen Wijmelbeek kon het water niet tijdig afvoeren. Het perceel overstroomde en lag er bij het afronden van het plantseizoen nog steeds te nat bij. Dit is ook op heel wat andere plantlocaties het geval, en ook bijzonder veel landbouwactiviteiten zijn hierdoor in het gedrang gekomen. Het bewijst hoe de extreme weerfenomenen meer en meer concrete problemen veroorzaken voor het beheer van onze landschappen.  

Uitstel is geen afstel 

Uitstel is echter geen afstel. Het klimaatmarsbos is een belangrijk engagement van BOS+ en het zal er komen. Om degelijke slaagkansen te bieden voor de jonge bomen, werd in samenspraak met de gemeente beslist de plantactie uit te stellen naar het volgende plantseizoen, op dezelfde plantsite. 

Perfecte Klimaatoplossing 

We houden onze belofte, maar dit uitstel is wel jammer. Weersextremen zullen in de toekomst enkel blijven toenemen in frequentie en intensiteit. We hebben dringend meer veerkrachtige natuur nodig, om ons daar beter tegen te beschermen. Bos en andere natuur zijn een buffer tegen hitte, droogte en overstromingen. Daarom is het zo belangrijk dat de Natuurherstelwet er komt, en dat het tempo van bosuitbreiding wordt opgekrikt.  

Bomen zijn een perfecte klimaatoplossing. Ze helpen ons aanpassen aan de gevolgen die we nu al voelen en temperen tegelijk de klimaatopwarming. De impact van de overstromingen voor het klimaatmarsbos drukken ons echter met de neus op de feiten: hoe sterker de klimaatcrisis zich laat voelen, hoe minder bomen die belangrijke rol kunnen waarmaken. De Klimaatmars brengt jaarlijks tienduizenden mensen op de been om een ambitieus, daadkrachtig en fair klimaatbeleid te eisen. Eerder dit jaar werd ons land nóg maar eens op de vingers getikt omdat onze Klimaatplannen veel te zwak zijn.   

Daarom volharden we in ons pleidooi voor ambitieus klimaat- en natuurbeleid. Voor een toekomst met meer en beter bos, en minder overstromingen.

Terug

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels