Updates
Nieuws

BOS+ steunt anti-ontbossingsdossier van actiegroep Red het Kolmenpark

© BOS+

Actiegroep Red het Kolmenpark stapt samen met Greenpeace naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vernietiging van 5.5 hectare natuur in hartje Tessenderlo. Het schepencollege vergunde er een groot verkavelingsproject ten koste van een populaire buurtweg en 2 hectare bos. Red het Kolmenpark, Greenpeace en BOS+ klagen de vernietiging van stedelijke natuur aan, en vragen om de site te beschermen als stadspark. 

Het prestigeproject ‘Kolmenveld’ is al jaren controversieel onder Looienaars. Vorig jaar dienden maar liefst 1354 burgers bezwaar in, een ongezien aantal in Tessenderlo. Ook de Grootouders voor het Klimaat Limburg, Greenpeace en BOS+ kantten zich tegen het project. Ondanks massaal protest van de Looienaars vergunde het schepencollege in januari de bouw van 36 woningen, 125 appartementen, een vrijetijdshuis, serviceflats en een parking. Red het Kolmenpark en Greenpeace dienden eerder dit jaar beroep in bij de provincie, maar tevergeefs. De actiegroepen zijn bijgevolg genoodzaakt om naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen.

Het Kolmenpark is gekend voor de rustige wandel- en fietsweg naar Tessenderlo centrum, en het 40 à 50 jaar oude bos dat verschillende vleermuissoorten herbergt. Ook is het de enige plek waar de vele appartementsbewoners van het centrum van wat natuur kunnen genieten in hun onmiddellijke omgeving. Het project brengt dus een groot verlies aan levenskwaliteit en biodiversiteit teweeg voor de omgeving”, aldus Chris Peetermans van Red het Kolmenpark. “Daarnaast zijn er ook ongeoorloofde belangenconflicten gemengd in dit project, vermits de gemeente als projectpartner zowel de aanvrager als de verlener van de vergunning is.” 

Beste bescherming tegen extreem weer

Ook milieuorganisaties Greenpeace en BOS+ pleiten voor het behoud van de groene long. Een recent rapport van de twee organisaties toont aan hoe Vlaamse bossen de voorbije 20 jaar massaal de stad uit trokken, met een netto afname van wel 10% bos en aaneengesloten hooggroen uit de bebouwde omgeving. “Stedelijke natuur is nochtans onze beste bescherming tegen extreme regenval en hitte. Dat geldt ook voor het Kolmenpark, waar omwonenden nu al regelmatig met wateroverlast kampen”, aldus Ruth-Marie Henckes, campagneleider bij Greenpeace. 

Bijna een derde van onze bossen zijn ‘zonevreemd’ en zijn bijgevolg vogelvrij voor de kap. Wij pleiten dan ook voor een veel betere bescherming, en een algemene ontbossingsstop tegen 2030 zodat broodnodige bossen zoals het Kolmenpark in Tessenderlo behouden blijven”, zegt Laure De Vroey van BOS+. De lokale actiegroep Red Het Kolmenpark vraagt het stadsbestuur om het project te verwerpen en de site te herbestemmen als stadspark, zodat alle Looienaars kunnen blijven genieten van deze oase van rust. 

Lokale actiegroepen zoals Red het Kolmenpark verdienen alle steun, want lokale actievoerders zijn vaak het laatste redmiddel tegen ontbossing. Meer weten over ontbossign in Vlaanderen en de lokale helden die het voor bos opnemen? Lees ons dossier: Bescherm ons bos

Terug

Natuurherstel rendeert: 1 euro levert er 8 op voor de samenleving

Klimaat haalt bomen en hun favoriete schimmels uit elkaar

Lees meer artikels