Updates
Nieuws

De natuursector roept iedereen op om de natuur een hart onder de riem te steken

Omdat de natuur de laatste dagen en weken almaar meer in de verdrukking komt en onterecht uitgespeeld wordt tegen de landbouw, roepen we samen met onze partnerorganisaties uit de natuur- en milieusector alle natuurliefhebbers op om de natuur een hart onder de riem te steken. Concreet nodigen we iedereen uit om in de krokusvakantie volop de natuur in te trekken, een foto te maken en te delen op sociale media met #natuurinhethart. 

Als natuurorganisatie die al decennia meebouwt aan de versterking en uitbreiding van bos en natuur in Vlaanderen, is BOS+ bijzonder geschrokken van de gebeurtenissen van de voorbije dagen en weken. De landbouwsector kwam op straat met een aantal zeer terechte bekommernissen, maar de boerenprotesten sloegen de voorbije dagen om in boerenbedrog. In plaats van gehoor te geven aan terechte grieven – een eerlijk loon voor de landbouwer, bescherming tegen financiële risico’s en een toekomstbestendig model – proberen partijen die al jarenlang de beleidslijnen uitzetten hun eigen verantwoordelijkheid voor een failliet systeem af te schuiven op ‘de concurrentie van natuur en bos’. 

Die valse tegenstelling betreuren wij enorm, dus willen we tegengas geven! Natuur is niet het probleem, natuur is de oplossing. Haar maatschappelijk belang is gigantisch en ontegensprekelijk. Geef natuur dan ook een stem in het landbouwoverleg, in plaats van haar tot zondebok te maken. Een duurzame toekomst voor onze landbouw is een complex vraagstuk, en zoals elk complex probleem gebaat bij verbinding in plaats van vervreemding. 

Daarom roepen we iedereen op om de natuur op sociale media een hart onder de riem te steken.

De natuur een hart onder de riem steken in drie stappen:

  1. Trek deze krokusvakantie de natuur in, alleen, met vrienden of met het gezin. Valentijnstip: maak een romantische wandeling met je partner. 

  2. Maak een foto, selfie of filmpje waar jij of je gezelschap op staan. Tip: vorm het hartjessymbool met je handen. 

  3. Deel het op Facebook, Instagram, X, TikTok of LinkedIn met #natuurinhethart. Tip: zet er gerust bij waarom jij de natuur zo belangrijk vindt. 

Het kan anders

Bos- en natuuruitbreiding als grote bedreiging voor het landbouwgebied valt cijfermatig dan wel vrij makkelijk te doorprikken, de onnodige polarisatie waar (bijna) niemand bij wint, is ronduit gevaarlijk. Want het vals vijandbeeld echoot verder aan de onderhandelingstafel, waar natuur van de ene dag op de andere het ondergeschoven kind dreigt te worden. En op het terrein, waar een jarenlang opgebouwd engagement voor de uitbreiding van bos en natuur de grond wordt in geboord, en zelfs medewerkers van natuurorganisaties persoonlijk geviseerd worden. 

Maar het kán anders. Verweving van landbouw en natuur garandeert net broodnodige buffers en biodiversiteit die onze teelten beschermen en versterken. Bomen, bos, houtkanten, bufferstroken en andere natuurlijke landschapselementen vervullen cruciale maatschappelijke én landbouwkundige diensten, en vormen een aantrekkelijk en gastvrij landbouwlandschap waarin duurzame en korte keten-landbouwsystemen floreren. 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees meer artikels