Updates
Nieuws

EU-wetgeving tegen ontbossing kan zich geen lager ambitieniveau veroorloven

Meer dan 55 ngo’s roepen de Europese Commissie in een gisteren gepubliceerde brief op om de aanstaande ontbossingswetgeving niet af te zwakken.

Met nog een week te gaan voordat de Europese Commissie haar wetgevingsvoorstel indient, dringen 56 ngo’s van de #Together4Forests-campagne er bij de Commissie op aan om belangrijke elementen van de toekomstige wet niet af te zwakken.

In een brief aan de commissarissen Frans Timmermans en Virginijus Sinkevičius geven de ondertekenaars aan dat als belangrijke elementen van de tekst worden afgezwakt, dit “het potentieel van de EU om haar doelstellingen te bereiken en de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit te bestrijden, drastisch zal aantasten”.

De afgelopen maanden hebben verschillende organisaties de Commissie een reeks aanbevelingen gedaan over de belangrijkste elementen die nodig zijn voor ambitieuze en doeltreffende wetgeving. Deze omvatten onder meer:

a) de bescherming van andere ecosystemen dan bossen en van internationaal erkende mensenrechten,

b) de opneming van bepalingen inzake financiering,

c) de alomvattende definitie van de productomschrijving,

d) de noodzaak om vrijstellingen van de zorgvuldigheidseisen te vermijden voor goederen die afkomstig zijn uit landen met een zogenaamd “laag risico”.

Lees hier de brief

Terug

100 schoolkinderen kleuren eigen speelbos op ‘betonzinnig’ plein in Antwerpen

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Lees meer artikels