Updates
Nieuws

Groenere steden bouwen: negen voordelen van stadsbomen

Voor de eerste keer in de geschiedenis leeft meer dan 50 procent van de wereldbevolking in steden. Tegen 2050 zal dit verder stijgen tot 66 procent. Miljoenen mensen wereldwijd puffen en blazen tijdens hittegolven wanneer steden transformeren tot heuse hitte-eilanden. Deel van de oplossing? Stadsgroen.

Door bomen strategisch te plaatsen in steden kan de lucht 2 tot 8 graden koeler worden. Daardoor wordt het zogenaamde stedelijke “hitte-eiland”-effect verminderd en kunnen stedelijke gemeenschappen zich makkelijker aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. 

Naast het airco-effect van stadsgroen heeft onderzoek ook aangetoond dat leven in de nabijheid van groene stedelijke gebieden en er toegang tot hebben, de fysieke en mentale gezondheid verbetert, bijvoorbeeld door een hoge bloeddruk te verlagen en stress te verminderen. Dat zorgt er dan weer voor dat het welzijn van stedelijke gemeenschappen verbetert.

Een groene omgeving in en rond de stad is ook de ideale plaats om aan beweging te doen. Het is er koeler en de lucht is er schoner. Uit onderzoek van de universiteit van Essex (Groot-Brittannië) is gebleken dat we gelukkiger en minder moe worden én een langduriger energiestoot krijgen als we buiten, omringd door groen, aan lichaamsbeweging doen dan wanneer we dat binnen doen. Een uitstekende tip voor de 30-30-deelnemers!

Stadsbomen- en bossen voor meer veerkracht

De snelle uitbreiding van steden vindt grotendeels plaats zonder een strategie voor landgebruiksplanning en de menselijke druk die er het gevolg van is, heeft schadelijke gevolgen voor bossen, landschappen en groene gebieden in en rond steden. De milieu-impact van verstedelijking wordt vaak nog versterkt door klimaatverandering en bestaat onder meer uit toegenomen vervuiling, een verminderde beschikbaarheid van voedsel en hulpbronnen, toegenomen armoede en meer frequente extreme klimaatevents. 

Stadsbomen kunnen helpen om de negatieve impact en de sociale gevolgen van verstedelijking op te vangen, en daarmee steden ook veerkrachtiger maken om deze veranderingen de baas te kunnen. Hier zijn negen manieren hoe stadsbomen en -bossen bijdragen aan het verduurzamen van steden op sociaal-economisch en ecologisch vlak:

  1. Bomen kunnen bijdragen tot de stijging van lokale voedselzekerheid, door voedsel als fruit, noten en bladeren te leveren voor menselijke consumptie en veevoer. Hun hout kan dan weer gebruikt worden om te koken en te verwarmen.
  2. Bomen spelen een belangrijke rol in het verhogen van de stedelijke biodiversiteit, door planten en dieren een leefomgeving, voedsel en bescherming te bieden. 
  3. Een volwassen boom kan 150 kg CO2 per jaar absorberen. Als gevolg daarvan spelen bomen een belangrijke rol in het beperken van de effecten van klimaatverandering. Vooral in steden met hoge vervuiling kunnen bomen de luchtkwaliteit verbeteren, zodat de steden een gezondere plaats worden om te leven. 
  4. Door bomen strategisch te plaatsen in steden kan de lucht 2 tot 8 graden koeler  Daardoor wordt het zogenaamde stedelijke “hitte-eiland”-effect aanzienlijk verminderd.
  5. Grote bomen zijn uitstekende filters voor stedelijke verontreinigende stoffen en fijnstof. Ze absorberen vervuilende gassen (zoals koolstofmonoxide, stikstofoxide, ozon en zwaveloxide) en filteren fijne deeltjes zoals stof, vuil of rook uit de lucht door ze op hun bladeren en bast te vangen.
  6. Onderzoek toont aan dat leven in de nabijheid van groene stedelijke gebieden en er toegang tot hebben, de fysieke en mentale gezondheid verbetert, bijvoorbeeld door een hoge bloeddruk te verlagen en stress te verminderen. 
  7. Volwassen bomen reguleren de waterstroom en spelen een sleutelrol in het verminderen van het risico op natuurrampen en het voorkomen van overstromingen. Een eik kan bijvoorbeeld meer dan 190.000 liter water per jaar absorberen.
  8. Bomen helpen ook om de CO2-uitstoot te verminderen door energie te bewaren. Bijvoorbeeld, door bomen op de juiste plaats te zetten rond gebouwen kan de nood aan airconditioning met 30 procent dalen, en in de winter de stookkosten met 20-50 procent verminderen.

Het plannen van urbane landschappen met bomen kan de waarde van eigendommen tot 20 procent doen stijgen, toerisme en bedrijven aantrekken.

Terug

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels