Updates
Nieuws

Het belang van schenken aan BOS+ via je testament

© Vilda - Yves Adams

Wist je dat je BOS+ kan steunen via je testament? En dat je ons daar heel erg mee vooruit helpt? Hoe welkom je steun is, licht onze directeur Bert De Somviele toe in onderstaand interview. 

 

Dag Bert, een gift schenken via testament wordt steeds populairder. Ook vorig jaar ontving BOS+ twee legaten. Wat vind je zelf van het principe om op die manier een organisatie te steunen 

“Uiteraard sta ik daar helemaal achter: er zijn zo veel goede doelen in de wereld, en zo veel organisaties die waardevol en noodzakelijk werk vervullen.: oOf het nu gaat om BOS+ die zich inzet voor onze bossen, of andere organisaties die inzetten op medische zorg of voor het opvangen van kansarmen… het is goed dat ook burgers op deze manier hun steun kunnen verlenen én dat de overheid dit ondersteunt door het fiscaal aantrekkelijk te maken.”  

Herinner je je nog hoe lang BOS+ de mogelijkheid om te schenken via testament al aanbiedt?  

“BOS+ is natuurlijk al van bij zijn stichting in 1970 een goed doel, en in die zin stonden wij al altijd open voor schenkingen en legaten van mensen die onze doelstellingen genegen zijn. Zo ontvingen wij een twintigtal jaar geleden al een mooi stukje bos in Wachtebeke als legaat, waar we sindsdien heel erg goed zorg voor proberen te dragen. Sinds een vijftal jaar zijn we ook lid van Testament.be en zetten we actiever in op deze vorm van fondsenwerving.”  

Hoeveel legaten hebben wij in al die jaren al ontvangen?  

“We kunnen ze voorlopig nog op twee handen tellen, maar we merken wel dat we de jongste jaren meer vragen hierrond krijgen, en dat meer en meer mensen ons bevestigen dat ze ons opnemen in hun testament. Dat heeft allicht met ons lidmaatschap bij Testament.be te maken, maar ook de groeiende naamsbekendheid van BOS+. Daarnaast trekken we toch principieel en consequent de kaart van bosbehoud en bosherstel, dat speelt volgens mij ook een belangrijke rol.”  

Had je ooit verwacht dat BOS+ giften zou ontvangen via testament?  

“Ik had dat wel verwacht, omdat ik heel hard geloof in de waarde van onze doelstellingen, en ik ook geloof dat we anderen daarvan kunnen overtuigen. Onze fondsenwervingsstrategie pakken we echter nog maar een beperkt aantal jaar professioneel aan en we hebben daarbij voor een geleidelijke groei gekozen, waarbij we niet alles tegelijk proberen te doen. Inzet op legaten is pas de jongste jaren een prioriteit geworden.”  

Wat is de impact van zo’n gift via testament?  

“De grootte van de giften loopt sterk uiteen, maar los van het financiële blijf ik onder de indruk van het feit dat mensen ons ook na hun overlijden willen blijven steunen. De verhalen achter zo een schenking hebben vaak een even grote impact op ons als de hoogte van het bedrag dat iemand ons nalaat. Ook gebeurt het steeds vaker dat mensen ons hun bos nalaten, zodat ze gerust kunnen zijn dat het bos waar ze vaak aan verknocht waren, duurzaam beheerd blijft.” 

Dat lijkt mij wel logisch, maar het is toch een opvallende trend. Hoe komt dat, denk je?  

“In Vlaanderen zijn er naar schatting 100.000 private boseigenaars, en bij velen leeft wel een bezorgdheid over hoe hun bos, waar ze vaak zelf heel veel affiniteit mee hebben, beheerd zal blijven. Je voelt in de gesprekken dat ze bij BOS+ die zekerheid zoeken en vinden dat ook na hun overlijden het beheer van hun bos in goede handen is.”  

 Had je al contact met iemand die BOS+ opneemt in haar/zijn testament? Hoe was dat contact?  

“Ja, al meermaals. Dat zijn altijd heel indrukwekkende contacten voor mij: het feit dat iemand ervoor kiest om BOS+ op deze manier te steunen, daar word ik wel even stil van. Bovendien leer je heel veel bij van het verhaal van die mensen en van hoe zij naar onze werking kijken.”

Wat is jouw rol binnen het legatenverhaal?  

“Ik heb een aantal uitstekende collega’s die dat met zeer veel kennis en een groot empathisch vermogen opvolgen. Maar uiteraard ben ik altijd beschikbaar wanneer iemand met mij een gesprek hierover wenst te voeren.”  

Bedankt!

Terug

100 schoolkinderen kleuren eigen speelbos op ‘betonzinnig’ plein in Antwerpen

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Lees meer artikels