Updates
Nieuws

Openbaar onderzoek Natuurbeheerplan Hortelbos

In 2012 kocht Limburg.net ongeveer 8 hectare grond in de vallei van de Mangelbeek, i.k.v. het CO2-bossenproject, uitgevoerd door BOS+. Dankzij de goede samenwerking tussen Limburg.net en BOS+ konden we vervolgens nog veel kleine bebossingen realiseren waardoor het bos nu 14,24 hectare groot is.

Alle bebossingen werden uitgevoerd met hoofdzakelijke strikt inheemse, standplaatsgeschikte boomsoorten (vnl. wintereik, zomereik, grauwe abeel, winterlinde, haagbeuk, wilde kers). Voor dit bos schreven we een natuurbeheerplan waarin we de bestaande toestand, de doelstellingen voor de komende 24 jaar en de nodige beheermaatregelen beschrijven.

Via onderstaande link of via de website van het ANB kan je het Natuurbeheerplan raadplegen. Opmerkingen mogen vanaf 26 juli 2023 tot en met 25 augustus 2023 bezorgd worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos, AVES Limburg, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel, aves.lim.anb@vlaanderen.be met vermelding van NBP-Hortelbos.

Terug

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels