Updates
Nieuws

Een illegaal bos in Oudenaarde? Yes, We Can!

Vrijwilligers van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en Milieufront Omer Wattez plantten op Sinterklaasnacht van 2011 een nieuw bos, nadrukkelijk zonder enige vergunning, op een braakliggend perceel van Waterwegen en Zeekanaal in Oudenaarde. Hiermee wilden de initiatiefnemers de nood aan meer bos onderstrepen, en de Vlaamse overheid aanzetten om haar verantwoordelijkheid op dit vlak beter op te nemen.

Met de slogan Yes, We Can, wilden de initiatiefnemers benadrukken dat het volgens hen zeker mogelijk is om in het drukbevolkte Vlaanderen bossen bij te creëren. Uit cijfers van de Bosbarometer, het jaarlijkse beleidsdocument van VBV, blijkt immers dat het met de bosoppervlakte in Vlaanderen niet goed gaat. De jongste jaren verliest onze regio meer bos dan er bijkomt, wat in schril contrast staat met de algemene trend in West-Europa: daar kwam de jongste decennia maar liefst 2,5 miljoen hectare bos bij. 

 ‘Als de overheid het niet doet, planten we Vlaanderen zelf vol bomen’ – Medewerker VBV

Nadat de eerste verrassing geluwd was, zijn Waterwegen en Zeekanaal en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen de jongste maanden de dialoog aangegaan. Daarbij werd vanuit W&Z wel aangedrongen op het verwijderen van de boompjes in Oudenaarde, opdat de bestemming – watergebonden industrie – er op termijn gerealiseerd kan worden. W&Z verklaarde zich wel bereid om een alternatieve locatie voor een nieuw bos aan te bieden. Deze locatie is nu gevonden: in het najaar van 2012 zal VBV een nieuw speelbos aanleggen op gronden van W&Z in het domein de Balokken, in Wervik. Het nieuwe speelbos zal een echte meerwaarde bieden voor de omwonenden en de jeugd van Wervik. Op deze manier zet W&Z bovendien ook op een mooie manier de maatschappelijke rol van haar organisatie in de verf.  

Met deze actie hoopt VBV dat ook andere Vlaamse administraties de keuze voor bos zullen maken op de (rest)gronden die zij in eigendom of beheer hebben. En dat de Vlaamse overheid, de ministers Philippe Muyters van Ruimtelijke Ordening en Joke Schauvliege van Leefmilieu en Natuur in het bijzonder, aangespoord worden om hun bosbeloftes waar te maken.  

In onze boskrant van december 2011 kan je een uitgebreider verslag lezen.

 

 

Terug

Stem voor het bos

Hoe de Paashaas verantwoordelijk is voor de achteruitgang van Afrikaanse bossen

Lees meer artikels