Updates
Bosrevue

Bomenwijzer: voor een duurzame boomsoortenkeuze

Naast een kwalitatief beheer is een juiste boomsoortenkeuze minstens even belangrijk om de duurzaamheid van een boom te garanderen. Omdat er heel wat factoren in rekening gebracht moeten worden, is het echter zeer moeilijk om een goede boomsoort voor een specifieke locatie te kiezen. Vaak wordt er onvoldoende rekening gehouden met ecologische aspecten (zoals herkomst van de boomsoort) bij de boomsoortenkeuze. Deze info vind je immers niet in een assortimentsgids maar wordt meestal in aparte en gespecialiseerde publicaties opgenomen.

Tot nu toe moesten boom- en bosbeheerders bij het aanplanten van bomen de nodige informatie bijeensprokkelen via websites, boeken en catalogi van boomkwekerijen. Bijzonder tijdrovend puzzelwerk. Er was dus nood aan een tool die alle informatie voor een gepaste boomsoortenkeuze bundelt.

Daarom ontwikkelde Inverde in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos de interactieve website ‘De Bomenwijzer’. De ontwikkeling ervan nam drie jaar in beslag en werd begeleid door een stuurgroep met experten. Het doel van de Bomenwijzer is om je te helpen een doordachte en duurzame boomsoortenkeuze te maken voor elke specifieke situatie.

Gelieve als volgt te citeren:

Eva Troch (2012). Bomenwijzer: voor een duurzame boomsoortenkeuze. Bosrevue 40c, p14-15.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 40c

 

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels