Updates
Nieuws

Laatste rechte lijn voor de Europese natuurherstelwet: de Biodiversiteitscoalitie roept België op om het voorakkoord goed te keuren

© Yves Adams

Brussel, 10 november 2023 – Op 9 november zijn de Europese instellingen bijeengekomen om een voorlopig akkoord te vinden over de tekst van de Europese natuurherstelwet. De Biodiversiteitscoalitie blijft met een gemengd gevoel achter. “We zijn blij dat het akkoord terug alle ecosystemen bevat die origineel in het wetsvoorstel waren opgenomen, maar de artikels zijn afgezwakt ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie en de positie van de Raad. Het is teleurstellend om te zien dat er veel uitzonderingen zijn opgenomen en dat de verplichtingen voor de lidstaten te flexibel zijn.

Afgelopen voorjaar hebben partijpolitieke spelletjes op Belgisch en Europees niveau bijna verhinderd dat een Europese natuurherstelwet het daglicht zou zien. Deze turbulente episode eindigde met de aanname van een sterk afgezwakt compromisvoorstel over de wet door het Europees Parlement in juli. Vervolgens moesten de drie Europese instellingen op zoek naar een consensus die vorm kreeg in het voorakkoord van gisteren.

Nu is het aan de lidstaten om hun finale oordeel te vellen over de wettekst. Afgelopen voorjaar heeft België zich niet volledig achter de wet geschaard, voornamelijk door tegenkanting aan Vlaamse zijde. De Biodiversiteitscoalitie roept nu op tot volledige steun. “Ondanks de vele concessies is dit voorakkoord een belangrijk startpunt om natuur in België en Europa terug gezond te maken.” zegt Reine Spiessens beleidsmedewerker biodiversiteit WWF België en coördinator van de Biodiversiteitscoalitie.

Een noodzaak voor het klimaat en onze samenleving

Het is absoluut noodzakelijk om de Belgische natuur te herstellen, aangezien 95% van onze natuurlijke habitats in een slechte staat van instandhouding verkeren. Een gezonde natuurlijke omgeving is onze beste bondgenoot tegen de klimaatcrisis: natuurlijke ecosystemen zoals bossen, oceanen en wetlands hebben de voorbije tien jaar 54% van de menselijke CO2-uitstoot geabsorbeerd. Een gezonde natuurlijke omgeving kan ook zorgen voor een betere bescherming tegen extreme weersomstandigheden zoals overstromingen en droogte. Biodiversiteit is ook van fundamenteel belang voor onze voedselzekerheid. Bijna 75% van alle gewassen wereldwijd die fruit en zaden produceren voor menselijke consumptie is afhankelijk van bestuivers. Daarnaast is naar schatting meer dan 50% van het wereldwijde BBP afhankelijk van de natuur en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een slechte milieukwaliteit verantwoordelijk voor één op de acht sterfgevallen. De baten van natuurherstel zijn gemiddeld tien keer zo hoog als de kosten.

Brede maatschappelijke steun

Meer dan 1 miljoen Europese burgers, waaronder meer dan 33.500 Belgen, hebben al voor de wet getekend. Tegelijkertijd drongen meer dan 6.000 wetenschappers, 100+ bedrijven, meer dan 200 NGO’s en talloze klimaatactivisten uit heel Europa aan om deze broodnodige wet in te voeren. 

Laat ons ook niet vergeten dat alle Waalse politieke partijen zich tijdens de BeWild-conferentie, georganiseerd door WWF op 19 oktober, hebben uitgesproken voor het herstel van 30% van de aangetaste natuurlijke habitats tegen 2030. De Biodiversiteitscoalitie hoopt dat Vlaanderen nu evenveel engagement zal tonen. 

België is aan zet

Onze ministers moeten de internationale verbintenissen over natuur respecteren die België is aangegaan. Zo keurde België vorig jaar het globaal biodiversiteitsakkoord mee goed op COP15 in Montreal. De Europese natuurherstelwet geeft mee uitvoering aan dit akkoord.  

Niet alleen de ministers, maar ook de Belgische leden van de milieucommissie van het Europees Parlement – Frédérique Ries (MR), Maria Arena (PS), Sarah Matthieu (Groen) en Cindy Franssen (CD&V) – zullen eind november over de tekst moeten stemmen. Deze stemming zal ook beslissend zijn voor de wet.

Tot slot is België vanaf januari voorzitter van de Raad van de EU en hebben we als land de kans om deze wet succesvol over de eindstreep te loodsen en zo te breken met het verleden van afbraak en de Europese leefomgeving een meer rooskleurige toekomst te bieden. 

De Biodiversiteitscoalitie roept al onze politieke vertegenwoordigers op om hun verantwoordelijkheid te nemen en een wet te steunen die, ondanks haar tekortkomingen, de biodiversiteit, het klimaat en de samenleving ten goede zal komen.

Bron: WWF
Terug

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels