Updates
Nieuws

Met de klas deelnemen aan 30-30? Een goed idee!

Bewegen is goed voor het humeur en voor je gezondheid… en dat geldt zéker voor kinderen. Kampen bouwen, van een helling rollen, kriebeldiertjes bestuderen, bladeren en vruchten verzamelen: op ontdekking gaan in het groen is van alle tijden en spreekt tot de verbeelding van jong en oud.

En er is goed nieuws voor al die speelvogels: bewegen in het groen blijkt niet enkel leuk, maar ook nog eens nuttig, gezond en leerrijk.

Buiten spelen en leren heeft  een positieve impact op de sociale vaardigheden, de gezondheid en het welbevinden van kinderen, en op hun zelfvertrouwen en hun verbondenheid met de wereld. Zo hebben ze doorgaans minder last van overgewicht en luchtwegeninfecties. Ze ontwikkelen een betere motoriek en hebben meer uithoudingsvermogen. Spelen en leren in het bos en de natuur prikkelt de fantasie en stimuleert de creativiteit en ondernemingszin. Ook de motivatie van kinderen om te leren wordt positief beïnvloed als ze vaker buiten aan de slag gaan. (Outdare Teaching, UCLL, 2019).

De lichamelijke én geestelijke gezondheid van kinderen die vaak in bos en natuur vertoeven is gemiddeld genomen beter dan die van hun leeftijdsgenootjes die minder vaak buiten spelen.

Ook Eva Creve (2017) onderschrijft deze voordelen in haar masterproef in de Pedagogische Wetenschappen, op basis van een screening van binnenlands en buitenlands onderzoek:

  • Kinderen bewegen meer, en voelen zich mentaal beter in hun vel.
  • Kritisch denken, de besluitvorming en het probleemoplossend denken evolueren positief.
  • De concentratie verhoogt, wat het leren bevordert. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen en een hoger bewustzijn van de eigen identiteit.
  • Positieve invloed op samenwerking tussen kinderen, effectief kunnen communiceren en onderling goede relaties kunnen vormen. Pestgedrag vermindert of verdwijnt.
  • Motivatie verbetert, er is een hogere betrokkenheid van kinderen.
  • Kinderen gaan bewuster om met de omgeving en de natuur

In de natuur kan je kijken, ruiken, luisteren, proeven en onderzoeken. Het is een ideale plek om je te laten verwonderen. Een plek ook die je denken in gang zet om die wereld beter te begrijpen en oplossingen te bedenken. In een wereld met complexe problemen en uitdagingen is het nodig dat kinderen en jongeren de nodige vaardigheden kunnen verwerven om na te denken over hun relatie met de wereld, om verbanden te kunnen leggen, om oorzaken en gevolgen te onderzoeken, om actie te ondernemen.

Bovendien is deelnemen met de klas eenvoudig. Als leerkracht kan je bij het registreren aanvinken dat je met de klas deelneemt. Geef vervolgens het aantal leerlingen in. Dan berekenen wij automatisch hoeveel minuten jullie samen bewogen. Zo hoef je slechts één keer het dagboek in te vullen.

REGISTREER MET JE KLAS

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees meer artikels