Updates
Nieuws

Rook van bosbranden doet schoolresultaten kelderen

© Wikimedia Commons

De rook van bosbranden leidt tot lagere leerresultaten bij scholieren, volgens een studie van Stanford University. De blootstelling kan later zelfs invloed hebben op hun inkomsten.

Rook uit een bosbrand tast de luchtkwaliteit in nabijgelegen scholen aan. Volgens de onderzoekers is dat geen zeldzaam scenario, maar lijden steeds meer Amerikanen – ook jonge kinderen – onder slechte luchtkwaliteit als een gevolg van felle natuurbranden.

Uit de analyse van het Stanford-team blijkt dat, wanneer kinderen in hun klaslokalen zulke vervuilde lucht inademen, ze minder goede schoolresultaten voorleggen dan kinderen in scholen die geen noemenswaardige bosbranden in de nabije omgeving hebben meegemaakt.

Lagere score voor taal en wiskunde

De studie bekeek testresultaten van kinderen uit verschillende studiejaren in bijna twaalfduizend schooldistricten en koppelde die resultaten aan de satellietgegevens van rookvorming in deze gebieden over een periode van acht jaar.

De wetenschappers stelden vast dat de testscores voor taal en wiskunde aanzienlijk daalden, zelfs bij lage niveaus van blootstelling aan rook. De negatieve impact op de testscores nam toe naarmate de rookblootstelling groter was.

De studie bevestigt ook eerdere onderzoeken die aantoonden dat de effecten van luchtvervuiling bijzonder schadelijk zijn voor jonge kinderen. De Stanford-analyse zag immers een groter effect van de rook op de schoolresultaten van leerlingen in het derde tot vijfde leerjaar, in vergelijking met kinderen in hogere klassen.

Longen nog in ontwikkeling

“Eerder onderzoek toonde al aan dat de natuurlijke barrières in hun longen zich nog ontwikkelen en dat ze een hogere ademhalingssnelheid hebben in verhouding tot hun lichaamsgrootte”, legt hoofdonderzoeker Jeff Wen uit. “Dat betekent dat jongere kinderen meer vatbaar kunnen zijn voor rook, wat hun cognitie op directe en indirecte manieren beïnvloedt. Denk maar aan een verhoogde kans op astma-aanvallen die het leren verstoren en leiden tot meer schoolverzuim.”

“Hoewel testscores alleen geen perfect beeld geven van de cognitie van studenten, zijn ze een veelgebruikt middel voor de evaluatie van studenten en een inschatting van langetermijnresultaten en kansen”, schrijven de auteurs. “Dit type meting stelt ons in staat om testresultaten in hetzelfde schooldistrict onder verschillende rookomstandigheden te vergelijken.”

Lagere inkomsten

Op basis van die schattingen denken de auteurs dat de blootstelling van de onderzochte Amerikaanse studenten aan de rook in slechts één jaar – 2016 – de cumulatieve toekomstige inkomsten in het hele land met bijna 1,9 miljard dollar zou kunnen verlagen.

“De effecten voor één unieke student zijn vrij klein, maar zodra je ze begint op te tellen voor honderdduizenden studenten die worden blootgesteld aan rook, worden ze behoorlijk groot”, zegt medeauteur Marshall Burke.

Verder toont de analyse ook dat ongeveer 80 procent van de totale last in termen van gederfde inkomsten gedragen wordt door districten waar meer gekleurde studenten naar school gaan en studenten die in aanmerking komen voor een gratis lunch of een lunch tegen een gereduceerde prijs.

Dit komt volgens de onderzoekers omdat er vaak gewoon méér studenten zijn in de zwaarst getroffen districten en omdat deze studenten naar scholen gaan waar bijvoorbeeld minder wordt geïnvesteerd in luchtfilters.

De onderzoekers geven nog mee dat ze vrezen dat “een extra toename van de toekomstige blootstelling aan natuurbrandrook als gevolg van klimaatverandering, deze gemeenschappen waarschijnlijk onevenredig zal schaden.”

Bron: IPS
Terug

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels