Updates
Nieuws

Ruim 20.000 burgers vragen Vlaams parlement: maak natuur niet monddood

© © François Dvorak

Morgen (woensdag) stemmen de leden van het Vlaams parlement over een decreetswijziging die de rechten van burgers die opkomen voor de natuur, stevig aan banden dreigt te leggen. In amper twee weken tijd ondertekenden meer dan 20.000 burgers de petitie gericht aan de parlementsleden, om dit voorstel alsnog tegen te houden.

De milieubeweging wees er eerder al op dat het voorstel in strijd is met internationale afspraken en het grondwettelijk recht op de bescherming van een gezonde leefomgeving.

Vanochtend voerde een delegatie van milieu-activisten actie aan het Vlaams parlement, om het protest van de 20.000 burgers kracht bij te zetten (foto François Dvorak). De actievoerders toonden er onder andere beelden van natuur in Vlaanderen die in het verleden via burgerprotest en juridische actie gered werd. Ze droegen ook witte mondmaskers met een zwart kruis erop, als symbool voor de burger die door dit nieuwe decreet het zwijgen zou worden opgelegd.

Veel van de mooie natuur in Vlaanderen hebben we te danken aan natuurbeschermers: betrokken burgers die zich – desnoods via de rechtbank – verzetten tegen vernietiging van de natuur. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties zich samen verzet tegen dit ontwerp-decreet: Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace, Youth for Climate, Grootouders voor het Klimaat, WWF België, Bos+, Climate Express, Actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ vzw, Ineos Will Fall, Antwerpen Schaliegasvrij, Climaxi, Tegengas/Dégaze, Extinction Rebellion Belgium, Klimaatzaak / L’affaire Climat, FIAN, VELT, VZW Bescherm Bomen en Natuur, Client Earth, Werkgroep Natuurlijk Imkeren – WNI, Limburgse Milieukoepel, Solidagro, stRaten-generaal, Ademloos & Ringland.

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees meer artikels