Updates

Nieuws & Bosrevue

Op deze nieuwspagina blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van BOS+, bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd.

Kies je bij de tags voor de Bosrevue, dan krijg je alle artikels van de Bosrevue te zien, ons digitaal e-zine dat recent wetenschappelijk bosonderzoek vertaalt naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

De positieve effecten van agroforestry zijn geen fabeltje

Het nieuwe natuurbeheerplan: een verbintenis met voordelen

Boomsoortendiversiteit verhoogt de groei van beuk en beïnvloedt zijn fysiologische droogte-respons

De Natuurwaardeverkenner als kennisbron voor bosbeheerders

Bosranden hebben een sterke invloed op de verspreiding van strooiselfauna

21 redenen waarom bossen belangrijk zijn

Eerste ecoduct over Brusselse ring ontsnippert het Zoniënwoud

Toekomstvisie Bos en Samenleving

Hoe kunnen we hout uit het beheer van wegbermen duurzamer gebruiken?

Boomvorm en kwaliteitsbeoordeling in jonge gemengde opstanden