Updates

Nieuws & Bosrevue

Op deze nieuwspagina blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van BOS+, bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd.

Kies je bij de tags voor de Bosrevue, dan krijg je alle artikels van de Bosrevue te zien, ons digitaal e-zine dat recent wetenschappelijk bosonderzoek vertaalt naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

De Revue Gepasseerd | Heg – een behaaglijk landschap voor mens en natuur

Vlaams Houtkantenplan: toekomst voor een verleden?

Inzamelingsactie om zaden uit te delen moet hongersnood voor 110.000 mensen vermijden

Kleine bossen functioneren beter wanneer ze gemengd zijn

Bosstedenbouw in Vlaanderen. Een kort manifest voor meer bos in de Vlaamse verstedelijking.

Kleine bosfragmenten: oases voor bestuivers in een groene woestijn?

Hoe kunnen we hout uit het beheer van wegbermen duurzamer gebruiken?

LIFE+ OZON ontsnippert het Zoniënwoud