Updates
Nieuws

Inzamelingsactie om zaden uit te delen moet hongersnood voor 110.000 mensen vermijden

De mensen in de regio Tigray in Noord-Ethiopië worden geconfronteerd met een ernstige crisis: een droge periode, interne conflicten, gewassen beschadigd door sprinkhanenzwermen en uiteraard COVID, wat betekent dat boeren moeite hebben om hun gezin te voeden. Hulporganisaties richten zich voornamelijk op noodhulp, en zeer weinig hulp bereikt afgelegen dorpen waar boeren hun kleine percelen verbouwen. Weforest, partner van BOS+ in Ethiopië, zet daarom een inzamelactie op om zaden uit te delen waardoor 23.000 boerenfamilies hun percelen kunnen bewerken en de volgende oogst kunnen veiligstellen. 

BOS+ is net zoals Weforest werkzaam in de regio Tigray. We willen het levensonderhoud van de plattelandsgemeenschappen in de regio verbeteren door het herstel van de natuurlijke vegetatie en de daaraan gekoppelde ecosysteemdiensten. We ondersteunen daartoe het participatief duurzaam herstel en beheer van exclosures en bosrelicten en zo ook de ontwikkeling van ecosysteemdiensten. We faciliteren bosherstel met oog voor de directe voordelen voor de plaatselijke bevolking en in het perspectief van globale uitdagingen zoals klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.

Geldinzameling

Weforest, partner van BOS+ in Ethiopië, is op zoek naar twee miljoen dollar (1.708.000 EUR). Met dat geld kunnen ze genoeg zaden en materiaal kopen voor meer dan 110.000 mensen, zodat de boeren in mei kunnen planten, in november kunnen oogsten en hun families minimaal een jaar kunnen voeden. Deze dringende interventie zal echt een verschil maken en 23.000 boerenfamilies redden van verdere cycli van armoede en honger.

WeForest is al vier jaar actief in dorpen ten oosten van Mekelle en kan uit eerste hand zien dat mensen het niet halen tenzij de volgende oogst binnen is.

Oplossing

WeForest heeft geschat dat een equivalent van 15,37 EUR per persoon nodig zou zijn om deze gemeenschappen van 110.000 mensen te onderhouden, door de zaden en het materiaal te leveren die nodig zijn om hun percelen van ongeveer 0,5 hectare te bewerken en zo de volgende oogst veilig te stellen.

Impact op lange termijn

De aanpak van bos- en landschapsherstel door organisaties als WeForest en BOS+ gaat altijd over het creëren van veerkracht op de lange termijn: het creëren van een inkomen ​​om zo mensen uit de armoede te halen. Deze campagne maakt de brug tussen de onmiddellijke voedselhulp die wordt verstrekt door hulporganisaties en onze langetermijnaanpak. Weforest is het best gepositioneerd om echt een verschil te maken en 23.000 boerenfamilies – 110.000 mensen – te redden van verdere cycli van armoede en honger.

Terug

Verslag excursie houtproductie in de Dijlevallei

Leestip: bosvitaliteitsinventaris 2023

Lees meer artikels