Updates
Bosrevue

Effecten van boomsoortenmenging op de biodiversiteit

Bomen spelen een sleutelrol in bosecosystemen. De identiteit
van de bomen en het aantal boomsoorten in een bos bepalen
in grote mate de rijkdom van organismen die een functionele
relatie hebben met bomen, zoals, ongewervelde herbivoren (1)
en mycorrhizavormende fungi (2).
Er wordt verondersteld dat gemengde bossen meer
biodiversiteit herbergen dan homogene bossen, omdat er een
gevarieerder aanbod is van hulpbronnen en habitats (3; 4; 5; 6).
In gemengde eiken-beukenbossen is een grotere diversiteit
aanwezig van organismen die afhankelijk zijn van bomen, dan
in homogene eiken en beuken bossen, omdat in het gemengde
bos zowel specialisten van eik als van beuk voorkomen (Fig. 1).

Gelieve als volgt te citeren:

Branquaert, E. & De Keersmaeker, L. (2010). Effecten van boomsoortenmenging op de biodiversiteit. Bosrevue 32d,  p6-8.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 32d

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels