Updates
Bosrevue

Enquête mening van bosbeheerders over de invloed van klimaatverandering op ecosysteemdiensten

Beste Lezers,

Graag hadden we jullie medewerking gevraagd voor een online-enquête in het kader van een HORIZON Europe project waar het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en de KU Leuven (KUL) aan deelnemen. Het zal niet meer dan een kwartiertje van jullie tijd innemen.

Dit project, genaamd INFORMA (science-based integrated forest management for climate mitigation), heeft als doel om via gericht veldwerk beter inzicht te verschaffen over hoe duurzame bosbeheerpraktijken de koolstofvastlegging in Europese bossen kunnen versterken. Dit project brengt 14 partners uit 8 landen samen, waaronder dus ook INBO en de KUL voor België.

Als een belangrijk onderdeel van dit onderzoek zijn we benieuwd naar de perceptie van boseigenaars en -beheerders ten opzichte van klimaatverandering en welke lessen zij ons kunnen bijbrengen vanuit hun persoonlijke ervaringen. Om ervoor te zorgen dat de resultaten van deze enquête representatief zijn voor heel Europa is het belangrijk dat wij vanuit België ook zoveel als mogelijke onze input geven door de enquête in te vullen.

De vragenlijst kan u via deze link bereiken:
https://forms.gle/EHFUmYn2MVFXp9jz6

Zowel boseigenaren, beheerders (professioneel én vrijetijd) en onderzoekers worden gevraagd om de bevraging in te vullen. De resultaten van het project zullen open access worden gepubliceerd, en kunnen op het moment van publicatie onder andere teruggevonden worden op de INFORMA website: https://informa-forests.eu/

Alvast heel erg bedankt voor uw input!

Het INFORMA team

 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels