Updates
Nieuws

BOS+ belooft opnieuw een vierkante meter bos voor elke deelnemer aan de klimaatmars van 10/10

Voor elke deelnemer aan de klimaatmars van 10 oktober zal BOS+ een vierkante meter bos aanplanten. Hiermee wil ze, samen met de Klimaatcoalitie, zoveel mogelijk extra mensen op de been brengen tijdens de klimaatmars in Brussel op 10 oktober.

Na de rampzalige overstromingen in de Ardennen van afgelopen zomer en een desastreus klimaatrapport van het IPCC staan we aan de vooravond van een nieuwe klimaattop in Glasgow. Samen met duizenden burgers achten BOS+ en de Klimaatcoalitie opnieuw de tijd rijp om een noodsignaal uit te sturen naar de politiek. “Willen we een opwarming van meer dan 1.5 graden Celsius vermijden, dan zullen we dringend een versnelling hoger moeten schakelen”, klinkt het unisono bij beide organisaties.

Om deze boodschap kracht bij te zetten, beloven BOS+ en Klimaatcoalitie opnieuw een vierkante meter bos voor elke deelnemer aan de klimaatmars. “Hoe meer mensen in de straten van Brussel, hoe luider de stem om een verantwoordelijk klimaatbeleid en hoe groter de klimaatbossen zullen worden”, zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+.

Drie jaar geleden plantte BOS+ al klimaatbossen die hun oorsprong kenden in een van de grootste klimaatmarsen ooit, die van 2 december 2018. Maar liefst 75.000 deelnemers lieten hun stem horen voor een ambitieuzer klimaatbeleid. BOS+ beloofde toen voor elke deelnemer een vierkante meter bos en loste haar belofte in: Willebroek en Kortrijk kregen samen 3.75 ha nieuwe klimaatbossen, de rest werd aangeplant in Ecuador en Uganda.

“Die bossen blaken momenteel van de gezondheid en worden stilaan groene pareltjes. Laat ook ons klimaatbeleid in Vlaanderen en de rest van de wereld blaken van daadkracht en gezondheid”, zegt De Somviele. Volgens BOS+ wordt het hoog tijd dat er werk wordt gemaakt van een veel proactiever klimaatbeleid. Klimaatbeleid gaat om het beperken van energieverbruik en het verduurzamen van onze energieproductie, maar ook over een betere bescherming van onze bestaande bossen in Vlaanderen en de rest van de wereld.

“Vooral dat laatste blijft een heikel punt”, volgens BOS+. “We moeten dringend de ontbossing een halt toe roepen, niet alleen in Vlaanderen maar ook wereldwijd. Naast het verminderen van broeikasgassen in de atmosfeer, brengen bossen namelijk een hele hoop bijkomende voordelen met zich mee; bossen maken ons weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatcrisis die nu al optreden; ze bufferen temperatuurswisselingen en droogte en houden meer water vast in de omgeving. Bossen en bomen verzachten de impact van extreme neerslag en de daarmee gepaard gaande erosie en overstromingen. Tenslotte is het behoud, beheer en herstel van bossen een cruciale factor voor de bescherming en het herstel van de biodiversiteit – dat andere, heel grote wereldwijde probleem.”

Net zoals drie jaar geleden zal de helft van het Back to the Climate-bos in Vlaanderen aangeplant worden, de andere helft in de tropen. Deze actie symboliseert daarom niet alleen de nood aan nieuw groen in Vlaanderen, maar ook en vooral het globale karakter van het klimaatvraagstuk en het grote belang van de tropische bossen voor ons klimaat.

Bert De Somviele legt uit: “sinds 2010 werd amper drie procent van de internationale klimaatfinanciering besteed aan het tegengaan van ontbossing. Hoewel wetenschappers over de hele wereld steeds vaker op de cruciale rol van bossen wijzen, dreigt hun meerwaarde in de strijd tegen de klimaatontwrichting wederom over het hoofd gezien te worden en dat terwijl bosbehoud kan instaan voor 23% van de klimaatinspanningen. Ondersteuning van landen met belangrijke oppervlaktes tropisch bos moet daarom dringend toenemen.”

 

Terug

60 organisaties voeren actie bij Vlaamse ministers Demir, Brouns en Rutten: “Trek de natuurherstelwet over de streep”

Verslag excursie houtproductie in de Dijlevallei

Lees meer artikels