Updates
Nieuws

BOS+ inspireert tijdens discussieforum Carbon Farming

© Vilda - Rollin Verlinde

De Vlaamse overheid organiseerde op 6 november een discussieforum rond ‘Carbon Farming in Vlaanderen’. Onder de term carbon farming (koolstoflandbouw in het Nederlands) vallen – althans toch volgens de definitie die Europa hanteert – alle praktijken die zorgen voor extra koolstofopslag in de bodem of in houtige biomassa en/of het behoud van bestaande koolstofstocks in landbouw, maar ook in natuur en bos.

Carbon farming wordt steeds vaker naar voor geschoven als deeloplossing voor de klimaatuitdaging. BOS+ is één van de weinige spelers in Vlaanderen die ervaring heeft opgebouwd met de implementatie en financiering van carbon farming. We werden dan ook gevraagd om onze projecten toe te lichten en deel te nemen aan het debat ‘de drempels om carbon farming op te schalen in Vlaanderen en de mogelijke oplossingen’. 

Vanuit BOS+ bieden we het Treecological platform aan, waar particulieren en bedrijven een gift kunnen doen die wordt berekend op basis van de CO2 die ze hebben uitgestoten via, bijvoorbeeld, hun vakantieverplaatsing of dienstreizen. Dankzij die bijdrage kan BOS+ landbouwers in Vlaanderen uitbetalen voor hun aanplant van bomen, hagen en houtkanten binnen ons Vlaams Carbon Farming project of lokale gemeenschappen in Peru vergoeden voor het beschermen van bedreigde droogbossen. 

We stellen een accurate inschatting van de koolstofcaptatie én een degelijke en lange termijn monitoring van de koolstofopslag voorop in onze projecten. Naast deze criteria vinden we het belangrijk dat carbon farming projecten tot ‘additionele’ resultaten leiden, dat dubbeltelling van de koolstofcaptatie en ‘leakage’ (zijnde het elders verdwijnen van bossen of bomen) vermeden worden. Ook brengen we vanuit BOS+ klaar en duidelijk de boodschap dat het absoluut prioritair blijft om onze uitstoot zo sterk mogelijk te reduceren, en het capteren van CO2 via carbon farming projecten hier parallel dient aan te verlopen.  

Deze bedenkingen hebben we doorgesproken met de aanwezigen op het discussieforum, en we deelden onze ervaringen vanuit onze lopende projecten graag ook met (toekomstige) initiatiefnemers van carbon farming projecten. Daarom engageren we ons vanuit BOS+ om verder bij te dragen aan het vormgeven van een koepelstructuur die de uitrol van nieuwe en bestaande carbon farming initiatieven in Vlaanderen faciliteert.   

Meer weten over onze carbon farming projecten? Zie veelgestelde vragen over carbon farming

Terug
Projectmedewerker

Sanne Van Den Berge

sanne.vandenberge@bosplus.be

60 organisaties voeren actie bij Vlaamse ministers Demir, Brouns en Rutten: “Trek de natuurherstelwet over de streep”

Verslag excursie houtproductie in de Dijlevallei

Lees meer artikels