Updates
Nieuws

De Tuin van Adem en Eten, voedselbos in opbouw, waar je kan ademen en eten

De Tuin van Adem en Eten, een eetbaar bos dat zichzelf reguleert, dit te Sint-Denijs. Het wordt een sociale, educatieve en toegankelijke plek waar onder andere in de toekomst workshops zullen worden aangeboden. Ook komen er uiteraard vele plukdagen en oogstfeesten. Het is een voedselbos voor en door Sint-Denijsenaars en ver daarbuiten, iedereen kan mee participeren en zijn steentje bijdragen.
 
Een jaar geleden lanceerden Intercommunale Leiedal en Gemeente Zwevegem een open oproep. Een 10-tal buurtbewoners vonden elkaar met één gezamenlijk doel: 1 ha vrijgekomen woonuitbreidingsgebied van Leiedal ombouwen tot een eetbare tuin volgens de permacultuur principes.
 
“We vlogen er meteen in en de Tuin van Adem en Eten werd al snel een feit”, zegt Steffi Desmet, voorzitter van dit mooie voedselbosproject.
 
De kernleden staan zelf in voor het zoeken naar financiële middelen en konden voor de aanplant rekenen op een subsidie van BOS+ (BlaBlaBoomBoom-campagne) en Stadlandschap Leie & Schelde. Om hun dank te betuigen aan BOS+ plantte de werkgroep van de Tuin van Adem en Eten afgelopen zondag een boom ter ere van BOS+ en andere partners. BOS+ kan alleen maar fier en dankbaar zijn bij het zien en ondersteunen van zo’n gemotiveerde werkgroep die een vooruitsrevend voedselbosproject succesvol laat groeien in een ex-woonuitbreidingsgebied.
 
 
Verder worden ze praktisch ondersteund door Natuurpunt, Velt en Natuur.koepel. Via het project van Gemeente voor de Toekomst (een initiatief van Bond Beter Leefmilieu) werd door Gemeente Zwevegem en Provincie West-Vlaanderen de expertise van Velt ingeschakeld om het voedselbos verder vorm te geven. Stadlandschap Leie & Schelde zorgde ook voor de nodige graafwerken. Dankzij vele uren studie en overleg, hulp van vrijwilligers en de gewaardeerde ondersteuning van de partners krijgt dit voedselbos steeds meer vorm.

Hoe zal dit voedselbos eruitzien?
 
De Tuin van Adem en Eten wordt een gelaagd ecosysteem. Er komen zones van hoge bomen, lagere kruinen, struikzones, ondergroei, open graszones met wilde bloemen en doorlevende moestuinplanten. Hierin komen zoveel mogelijk soorten vruchtdragende bomen en eetbare gewassen. Er wordt rekening gehouden met de bezonning, de hoogtelijnen en natuurlijke afwatering. Stadlandschap Leie & Schelde zorgde voor een poel om zo veel mogelijk natuurlijk regenwater op te vangen. 
 
Ze houden ook rekening met de noden van de lokale fauna. Hiervan getuigt al de steenuilennestkast, en straks ook een nestbak voor de torenvalk. Voor de sterk bedreigde insectenwereld zal deze tuin een ware toevluchtsoord worden. Ook de mens is een onderdeel van deze mooie brok natuur in wording. Hierbij gaat de aandacht naar stille recreatie en wandelend genieten. In de toekomst plant de werkgroep graag workshops zoals yoga en ecologisch koken. Last but not least zal de smakelijke oogst, via een nog uit te werken korte keten, vlot zijn weg vinden naar de dorpsbewoners.

Voedselproductie zonder de planeet uit te buiten

Met de Tuin van Adem en Eten wordt aangetoond dat voedselproductie ook op een andere manier kan, zonder de planeet uit te buiten. “We willen minder bekende groenten bekendheid geven en een klein ecosysteempje creëren waar fauna en flora goed bij vaart. Hierdoor krijgen we een zeer levende bodem met voedzame groenten, kruiden en fruit. Naast de focus op voedselproductie en het versterken van het ecosysteem gaat er ook aandacht naar educatie, gezondheid en recreatie. De Tuin van Adem en Eten wordt een bron van rust en verbondenheid. Iedere geïnteresseerde kan meehelpen om dat doel te bereiken. Het contact met en binnen de groep wordt versterkt via vrijwilligerswerk, educatie, oogstdagen, workshops en het voedsel dat de tuin produceert”, zegt Steffi Desmet.
 
De Tuin van Adem en Eten wil een voorbeeld zijn en mensen aanzetten tot het krimpen van hun ecologische voetafdruk. Zo kan ieder doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om verbetering in de wereld te brengen en dichtbij beginnen, in de Tuin.

 

Er is geen wifi in de tuin van adem en eten,
maar we garanderen je wel een sterke verbinding.

De Tuin van Adem en Eten organiseerde in het eerste startjaar ondertussen enkele plantdagen. Af en toe vindt er een open-werkdag plaats waarbij iedereen welkom is om, samen met andere vrijwilligers, een handje toe te steken. “Ons event “ontbijt, bied & geniet” die wegens corona werd uitgesteld, wordt van zodra het mogelijk is opnieuw ingepland. Iedereen kan zich hierop inschrijven en ons op deze manier steunen. We voorzien die dag een doorlopend ontbijtbuffet met vrijblijvende veiling en geven een toelichting van ons eerste jaar als startend voedselbos. Hou hiervoor onze facebookpagina in de gaten.”
 
Waar kan je hen vinden?
 
De Tuin van Adem en Eten is te vinden in Sint-Denijs (zie google maps). Het veld situeert zich op het einde van de Koffiestraat, aan het begin van de trage weg ‘Blekerijweg’. Meer informatie is te vinden op de website, het reilen en zeilen is te volgen op de Facebookpagina.
 
Extra vrijwilligers zijn steeds welkom
 
Wie zich aangesproken voelt door dit leuke en verbindende project is van harte welkom bij het vrijwilligersteam. De Tuin van Adem en Eten is nog op zoek naar extra Handige Harry’s en Groene Gerda’s want de komende jaren wacht hen nog heel wat beheerwerk. Ook administratieve hulp (zoals website-beheer) is welkom. Iedereen kan zijn steentje bijdragen.
 
Wat brengt de toekomst?
 
Op zondag 17 januari stonden opnieuw een paar sympathisanten klaar om de handen uit de mouwen te steken. 800 boompjes werden vogelbosjes en dwars over het terrein wordt een 100m lange kronkelende wilde rozenhaag geplant. In de late herfst voorzien ze een tweede grote aanplant van fruitbomen. “We kiezen dan voor minder streekeigen soorten zoals vijg, abrikoos, mexicaanse meidoorn, pawpaw, kakivrucht, kornoelje etc.”
 
“Er komen op geregelde basis openwerkdagen waar iedereen, met of zonder groene vingers, kan komen helpen (en genieten). Voor een deel zal de overgang van open landbouwterrein naar voedselbos via natuurlijke successie verlopen. Dit betekent dat we in de eerste jaren de natuurlijke pioniersplanten die we normaal als onkruid bestempelen niet allemaal zullen weren. Door wandelstroken te maaien en bloemenweides in te zaaien op open plekken, zal deze openbare tuin ook in de eerstkomende jaren prima wandel-natuurgebied worden. Op het ritme van de natuur zal het zich ten volle kunnen ontplooien als eetbaar bos.”
 
Terug

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels