Updates
Nieuws

Greenpeace in nieuw rapport: Europa faalt in het beschermen van haar natuur (en België is geen uitzondering)

© Stephane Mignon

Met ‘Failing Nature’, een rapport gepubliceerd naar aanleiding van de klimaattop van Egypte, vraagt Greenpeace aandacht voor aanhoudende natuurvernietiging in Europa. Want hoewel Europa zich op COP27 profileert als een voortrekker inzake natuurbescherming en biodiversiteit, schieten zowel de lidstaten als de Europese Unie zelf sterk tekort in het beschermen van waardevolle ecosystemen. Stevige wetgeving ontbreekt, of wordt onvoldoende gehandhaafd. Een aantal casestudies tonen hoe toerisme, veeteelt, visserij en excessieve houtkap bos en natuur in heel Europa zorgwekkend wordt aangetast of vernietigd.  

In België zoomt het rapport in op het verlies van stedelijke natuur in Brussel, en de inspanningen van burgers om een aantal iconische groene ruimten te redden tegen bouwprojecten en verdere ontwikkeling. “In onze hoofdstad zijn 14% van de natuurgebieden verloren gegaan in de periode tussen 2003 en 2016” stelt Greenpeace, en in veel Vlaamse steden en gemeenten zal de situatie niet anders zijn. Net als Greenpeace steunt BOS+ verschillende burgerinitiatieven die zich, bij gebrek aan degelijke bescherming vanuit het beleid, inzetten voor het behoud van bos en natuur in hun buurt. Laat dit rapport nog maar eens een aansporing zijn voor overheden om dat werk niet alleen aan de burger te laten, maar de bescherming van ecosystemen en natuur ernstig te nemen en hoog op de beleidsagenda te plaatsen.  

Lees hier het volledige rapport. 

Terug

Stem voor het bos

Hoe de Paashaas verantwoordelijk is voor de achteruitgang van Afrikaanse bossen

Lees meer artikels